Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

ADMINISTRATION - Administrative Director

:mgr
Magdalena Nowakowska
:ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
:Budynek dydaktyczno-administracyjny Wydziału Historycznego UW, pokój nr 112
:+48 22 552 45 51; +48 723 030 061
:dyrektor.wh.adm@uw.edu.pl