Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

PHD STUDIES - Head of the PhD Studies Program

:dr hab.
Monika Rekowska

Office hours:

12.00 - 13.00 Monday

15.00 - 16.30 Thursday