ADMINISTRACJA - Sekcja ds. Studenckich 

Szanowni Państwo

wszelkie pytania dot. spraw studenckich prosimy  kierować na adres e-mail sekcji studenckiej   wh.dziekanat.441@uw.edu.pl


kontak tel. 22 55-20-777

 kierownik sekcji Katarzyna Leng


mgr Hanna Brzóska


mgr Agata Paśnik-Mianowska


 

Dziekanat ds. studenckich  przyjmuje interesantów

od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 - 12.00 (przerwa) 13.00 - 14.30

w piątki nieczynne

UWAGA

 

__________________________________________________________________

Dyżury Prodziekana ds. Studenckich i Doktoranckich Wydziału Historycznego UW  dr. hab. Krzysztofa Skwierczyńskiego:


Dyżury Prodziekana odbywają się w dziekanacie ds. ogólnych (w budynku Instytutu Historycznego, II piętro)

poniedziałki     10.00 - 11.00

wtorki              16.00 - 17.00

Szanowni Państwo

w dniach 29-30 maja br. dyżury Prodziekana ds. Studenckich
i Doktoranckich zostają odwołane.

W sprawach pilnych proszę kontaktować się na adres e-mail:  krzysztof.skwierczynski@uw.edu.pl

 

 

 

______________________________________________________________________

Sekcja ds. Studenckich obsługuje studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia realizowanych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej, Instytucie Historycznym, Instytucie Historii Sztuki, Instytucie Muzykologii.

 

Kompetencje Sekcji ds. Studenckich:

- przygotowuje dokumenty dla nowoprzyjętych studentów - legitymacje, umowy, oświadczenia etc.;

- prowadzi sprawy związane z tokiem studiów - przyjmowanie podań i przekazywanie na nie odpowiedzi (w systemie USOS, pocztą elektroniczną i tradycyjną), uaktualnianie danych studenta w systemie USOS, przedłużanie legitymacji, wydawanie zaświadczeń (na potrzeby ZUS, KRUS, urzędów skarbowych, banków i in. instytucji), nadzorowanie w systemie USOS wpłat za usługi edukacyjne;

- przygotowuje dokumentację do egzaminów dyplomowych (licencjackich i magisterskich);

- drukuje suplementy do dyplomów (licencjackich i magisterskich);

- przygotowuje, drukuje i wydaje dyplomy ukończenia studiów – uwaga: dotyczy absolwentów wszystkich rodzajów studiów I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Historycznym;

- organizuje inauguracje dla nowoprzyjętych studentów  dla absolwentów Wydziału Historycznego.

- przygotowuje listy stypendialne dla cudzoziemców (nie dot. studentów Archeologii)

-archiwizuje akta absolwentów oraz osób skreślonych z listy studentów 

 

 

 

 

 

Dziekanat sekcji studenckiej mieści się przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w nowym budynku administracyjno-dydaktycznym Wydziału Historycznego UW (obok Instytutu Historycznego UW), parter, pokój 111.tel. (0-22)55-20-777, e-mail: wh.dziekanat.441@uw.edu.pl


-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2017-05-24 14:36:52
Opis ostatniej aktualizacji:Dokonano zmian bez konieczności ich opisu (zgodnie z parametrami systemu).
Zredagował:Katarzyna Leng Sekcja ds. Studenckich, tel.:+48 22 55 20 777, email:k.leng@uw.edu.pl
Liczba odsłon strony:185209