STUDIA - Informacje dla studentów

 

INFORMACJA DLA NOWO PRZYJĘTYCH STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH

Szanowni Państwo,

od 27 września br. będziemy Państwu wydawać legitymacje studenckie.
Z przyczyn od nas niezależnych nie możemy wydać Państwu umowy o odpłatnościach na UW w pierwszym tygodniu studiów. Umowy te będziemy przygotowywać na bieżąco. Przypominamy, że każdy student ma obowiązek podpisania umowy.


UWAGA

dokumenty (umowy, legitymacje) dla osób rozpoczynających studia na I roku studiów II stopnia mogą być opóźnione, w związku z poźno odbywającymi się rekrutacjami na te studia.

Dokumenty będa do odbioru w sekcji studenckiej dziekanatu Wydziału Historycznego UW w budynku administracyjno-dydaktycznym pok. 111

Dni i godziny przyjęć aktualizowane są w zakładce ADMINISTRACJA


Szanowni Państwo,

wnioski o przyznanie STYPENDIUM MINISTRA(wygenerowane z USOSweb, wydrukowane i podpisane , oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia) należy składać w sekcji studenckiej dziekanatu Wydziału Historycznego UW w nieprzekraczalnym terminie do 24 września 2018 r.UWAGA!

od lutego 2017 roku studenci Archeologii przedłużają legitymację w dziekanacie ds. studenckich Wydziału Historycznego UW

(nie dotyczy studentów na studiach anglojęzycznych)

__________________________________________________________________________

Szanowni Państwo

informujemy, że od grudnia 2016 roku na Wydziale Historycznym obowiązuje E-OBIEGÓWKA

Dziekanat ds. studenckich (dot. studiów stacjonarnych) aktywuje e-obiegówkę np. przed egzaminem dyplomowym.

E-obiegówka jest widoczna dla studentów na kontach USOS w zakładce DLA WSZYSTKICH. Student powinien przed egzaminem odpowiedzieć na zadane pytania przed egzaminem dyplomowym.


 

REGULAMIN STUDIÓW NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/2440/M.2015.71.U.351.pdf

 

____________________________________________________________________

 

OPŁATY DLA STUDENTÓW NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

http://bss.uw.edu.pl/sekcja-toku-studiow/szczegolowe-zasady-pobierania-oplat/

Informujemy, że wszystkie opłaty za zajęcia dydaktyczne powinny być uiszczane na indywidualne numery kont , które dostępne są na kontach studenckich w  USOSWEB.

_____________________________________________________________________


Szanowni Państwo,

szczególnie namawiamy do korzystania ze strony Biura Spraw Studenckich UW , gdzie znajdziecie Państwo wiele ważnych dokumentów oraz odpowiedzi na pytania np. dot. nowego Regulaminu Studiów na UW od 1.10.2015 r. itp.

strona:

http://bss.uw.edu.pl/

_____________________________________________________________________

UWAGA

Sprawami stypendiów zajmują się Komisje Stypendialne w poszczególnych Instytutach Wydziału.

______________________________________________________________________

 

Szanowni Państwo,

poniżej podajemy instrukcję dotyczącą rozliczania studentów studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych z etapu studiów.


Informacja dot. rozliczania etapu studiów dla studentów I roku studiów licencjackich i uzupełniających magisterskich


ZARZĄDZENIE DZIEKANA W SPRAWIE PODAŃ ELEKRONICZNYCH SKŁADANYCH PRZEZ STUDENTÓW


Przypominamy, ze zgodnie z Zarządzeniem Dziekana Wydziału Historycznego UW podania do Prodziekana ds. Studenckich powinny być pisane w USOS-ie, drukowane, podpisane przez studenta , a następnie złożone do zaopiniowania przez opiekuna roku i Dyrektora ds. Studenckich. Podanie to należy złożyć do dziekanatu ds.studenckich (osobiście lub przez sekretariat ) Odpowiedź na podanie otrzymujecie Państwo na konto USOS , z którego można wydrukować podanie wraz z odpowiedzią. Podanie to wraz z odpowiedzią Prodziekana jest dokumentem, który można przedstawiać np. Dyrektorowi ds. Studenckich, opiekunowi roku lub wykładowcy. W szczególnych- indywidualnych przypadkach można przyjść po ksero odpowiedzi do dziekanatu ds. studenckich. Tylko decyzje administracyjne takie jak : skreślenie i wznowienie, wysyłane są do Państwa za pośrednictwem poczty (tj. list polecony , za potwierdzeniem odbioru)DUPLIKAT ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

 

 

W celu wyrobienia duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej należy przyjść do Dziekanatu ds. Studenckich  z potwierdzeniem wpłaty kwoty 25.50 zł. na konto:

 

            Uniwersytet Warszawski            Krakowskie Przedmieście 26/28

            56116022020000000076486236

            Tytułem: opłata za duplikat legitymacji studenckiej + imię i nazwisko

 

 

 

Oczekiwanie  na duplikat elektronicznej legitymacji może potrwać kilka dni


Szanowni Państwo

poniżej znajdują się informacje dla osób przygotowujących się do egzaminu licencjackiego lub magisterskiego.

Egzamin dyplomowy powinien być zgłoszony dwa tygodnie przed obroną.

Egzamin dyplomowy można zgłosić:

  - osobiście (najlepiej na wzorze pisma poniżej)

  - lub wysyłając do nas e-mail na adres wh.dziekanat.441@uw.edu.pl

Wystarczy nam podanie samego tytułu pracy i promotora (najlepiej jednak jest gdy student może podać już cały skład komisji , datę i godzinę).

Po dostarczeniu w/w informacji sekcja studencka otwiera Państwu dostęp do:

 -  APD UW

 -  do obiegówki znajdującej się w USOS, 

 - do opłaty za dyplom znajdującej sie w USOS w zakładce PŁATNOŚCI - NIEROZLICZONE NALEŻNOŚCI

UWAGA - mając na uwadze, że procedura przygotowania wiąże się z uzyskiwaniem ocen końcowych (zaliczeń , egzaminów) informujemy, że zaliczoną Kartą Osiągnięć Studenta z wyliczoną średnią, zdjęcia do dyplomu, potwierdzenie wpłaty za dyplom możecie Państwo dostarczyć nawet 2 dni przed obroną.

APD UW student powinien uzupełnić najpoźniej 5 dni przed obroną.

Każda praca musi przejść prodecurę antyplagiatową- informacja w Instytutach.

 

Tak więc procedura zakończenia studiów i złożenia egzaminu dyplomowego nie jest taka straszna na jaką wygląda Smile

 

Protokoły dla Komisji należy odebrać w dziekanacie przed obroną (np. ok. 20 minut wcześniej)


Procedura składania, archiwizowania i recenzowania pracy dyplomowej


DOKUMENTY I ZAŚWIADCZENIA, KTORE NALEŻY DOSTARCZYĆ PRZED EGZAMINEM LICENCJACKIM LUB MAGISTERSKIM


TRZY PIERWSZE STRONY PRACY LICENCJACKIEJ LUB MAGISTERSKIEJKODY JEDNOSTEK WYDZIALU HISTORYCZNEGO (potrzebne np. do nazwania pliku z pracą lic. lub mgr., która musi być wysłana do APD)

Instytut Archeologii       3101

Instytut EiAK                 3102

Instytut Historyczny      3104

Instytu Historii Sztuki    3105

Istytut Muzykologii        3106


Wzory podań dla studentów:


Szanowni Państwo

Powyżej są to wzory podań , które należy pisać w USOS-ie , drukować i podpisać. (zgodnie z Zarządzeniem Dziekana Wydzialu Historycznego) Odpowiedzi na podania otrzymacie Państwo na USOS-a. Tylko decyzje dot. wznowienia i skreślenia będą wysyłane do Państwa pocztą.

Podania muszą być zaopiniowane przez opiekuna roku oraz Dyrektora ds. Studenckich.

PODANIA o przedłużenie toku studiów (do 3 miesięcy) na ostatnim roku tj. III studiów I stopnia i II studiów II stopnia powinny być dostarczone do dziekanatu ds. studenckich wraz z z Kartą Osiągnięć Studenta z zaliczonym I, II (i III) rokiem  przez opiekuna roku lub dyrektora ds. studenckich. Na karcie powinna znajdować się wyliczona średnia z całego toku studiów.

UWAGA! Osoby , które nie posiadają statusu studenta nie mają możliwości pisania i drukowania podań z USOS.

 


-----

Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2017-06-28 15:37:44
Opis ostatniej aktualizacji:Dokonano zmian bez konieczności ich opisu (zgodnie z parametrami systemu).
Zredagował:Katarzyna Leng Sekcja ds. Studenckich, tel.:+48 22 55 20 777, email:k.leng@uw.edu.pl
Liczba odsłon strony:207748