S. DOKTORANCKIE - Ważne informacje

UWAGA: Kierownik Studium Doktoranckiego WH UW z powodu wyjazdu służbowego odwołuje dyżur w dniach: 20.04.2017 - 24.04.2017.

 

Jednocześnie informujemy, że w najbliższy czwartek (13.04.2017r.) Sekretariat Studium Doktoranckiego będzie czynny w godzinach 14.30-16.00. Dyżur Profesor Rekowskiej odbędzie się w godzinach 15.00-16.00.


"UWAGA!
KONKURS NA DWA STYPENDIA DOKTORANCKIE ZE ŚRODKÓW PROJEKTU BADAWCZEGO NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 2016/21/B/HS3/03096: „Grecka kultura arystokratyczna (VIII–V w. p.n.e.): style życia i systemy wartości”, kierowanego przez dr hab. Marka Węcowskiego (Instytut Historyczny UW).

Informacje w załącznikach:

  konkurs_1 konkurs_2


Szanowni Państwo,

Kierownik Studium Doktoranckiego WH UW z powodu wyjazdu służbowego odwołuje dyżur w dniach: 13.03.2017 - 20.03.2017.

Zapraszamy na dodatkowy dyżur w dniu 21.03.2017 (wtorek) w godzinach: 12.00 - 13.00.

Szanowni Państwo,

     uprzejmie informujemy, że zapisy na zajęcia Pana prof. dra hab. Adama Łajtara Interpretacje i ich legitymizacja 4 (czw. 9.45, s.109, Instytut Archeologii) zostaną udostępnione w dodatkowej rejestracji internetowej (3100-DOK-16Lcz.2).
Rejestracja trwać będzie od 03.03.2017 (godz. 10.00) do 17.03.2017 (godz. 23:59).

Z wyrazami szacunku
Klaudia Pożarycka
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Historycznego UW ds. Usos


Szanowni Doktoranci,

 

Zajęcia prof. Adama Łajtara "Interpretacje i legitymizacje" odbywać się będą w semestrze letnim, w czwartki o godzinie 9.45, sala 109, Instytut Archeologii UW.


SZANOWNI DOKTORANCI,


Uprzejmie informuję, że od dnia 1 marca 2017 r. Dziekanat ds. Doktoranckich będzie czynny:

w poniedziałki  godz. 12.00 - 13.00 oraz w czwartki 14.30 - 16.30

Dyżury popołudniowe (czwartek godz. 14.30 - 18.00)  będą odbywały się od 16.03.2017r.

W ważnych sprawach związanych z tokiem studiów można kontaktować się z p. Katarzyną Śniecińską drogą mailową k.sniecinska@uw.edu.pl

 

SZANOWNI DOKTORANCI

 W związku z planowanymi zmianami w obowiązującym programie studiów doktoranckich, Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr hab. Małgorzata Karpińska, Prodziekan ds. Studenckich i Doktoranckich dr hab. Krzysztof Skwierczyński oraz Kierownik Studium Doktoranckiego, dr hab. Monika Rekowska zapraszają wszystkich doktorantów oraz studentów II stopnia na Wydziale Historycznym na spotkanie konsultacyjne, podczas którego zostaną zaprezentowane założenia i propozycje zmian, pod wspólną dyskusję. Spotkanie odbędzie się 21 lutego 2017, w godz. 17.00 - 18.30, w sali 108 (budynek administracyjno-dydaktyczny).


Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że w semestrze letnim  2016/2017 zapisy na przedmioty, realizowane w ramach studiów III stopnia, odbędą się za pośrednictwem internetowej rejestracji wydziałowej dostępnej przez USOSweb.  

Rejestracja trwać będzie od 25.01.2017 (godz. 10:00) do 24.02.2017 (godz. 23:59)

Dla I roku rejestracja (3100-DOK-16L-I) obejmie przedmioty:
Interpretacje i ich legitymizacja 2, cz.II - 3100-DOK-INTER2/L
Interpretacje i ich legitymizacja 3 -3100-DOK-INTER3/L

 

Dla I,II i III roku zostanie otwarta rejestracja (3100-DOK-16L), w której udostępnione zostaną:
Seminarium doktoranckie: Historia kultury średniowiecznej  - 3100-DOK-SEM-RMICH16
Seminarium doktoranckie: Miejsce Rzeczypospolitej polsko-litewskiej w Europie Środkowo-Wschodniej (XVI-XVIII wiek). Stosunki polityczne, wyznaniowe i społeczne - 3100-DOK-SEM-UAUG16
Orfeusz, orfizm, orficy. Kłopoty metodologiczne (wykład dla doktorantów) -3100-DOK-WYK-WLEN16

 

DODATKOWA  REJESTRACJA

uprzejmie informujemy, że zapisy na zajęcia Pana prof. dra hab. Adama Łajtara Interpretacje i ich legitymizacja 4 (czw. 9.45, s.109, Instytut Archeologii)zostaną udostępnione w dodatkowej rejestracji internetowej (3100-DOK-16Lcz.2).
Rejestracja trwać będzie od 03.03.2017 (godz. 10.00) do 17.03.2017 (godz. 23:59).STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW  W NIEMCZECH

Szanowni Państwo, poniżej podajemy link do strony, gdzie można uzyskać informacje jak skorzystać ze stypendium w Niemczech, osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie mailowo swoich danych (imię i nazwisko) na ades dj.ciosek@uw.edu.pl lub mrekowska@uw.edu.pl

 

http://bwz.uw.edu.pl/umowy-bilateralne-oferty-dla-doktorantow

Zgłoszenia na stypendia należy przesłać:

Doktoranci:
- na Uniwersytetach w Hamburgu i Wiedeńskim - najpóźniej do 11 stycznia,
- na Uniwersytecie w Moguncji i Bonn - najpóźniej do 14 stycznia,
- na Uniwersytecie w Konstancji - najpóźniej do 25 stycznia,
- na Freie Universitaet w Berlinie - najpóźniej do 28 stycznia.


UWAGA DOKTORANCI!

na stronach MNiSzW ukazały się informacje o różnych stypendiach dla doktorantów:http://nauka.gov.pl/ns-stats/ns,501.html?url=http%3A%2F%2Fwww.nauka.gov.pl%2Fstrumienie-finansowania-dla-doktorantow%2FPilne!!!

BADANIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Inspektoratu BHP UW wszyscy doktoranci powinni zostac skierowani na badania sanitarno-epidemiologiczne.

W związku z tym doktoranci I roku oraz pozostałe osoby, które do tej pory nie wykonały badań proszone są o zgłoszenie się do dziekanatu ds doktoranckich (budynek administracyjno-dydaktyczny WH).

UWAGA DOKTORANCI!

Bardzo prosimy o niezwłoczne zgłaszanie się do dziekanatu po odbiór decyzji o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium w roku akademickim 2015/2016. Od bieżącego roku akademickiego wypłacanie stypendiów może być wstrzymane, jeżeli doktorant nie odbierze decyzji.

 

OGŁOSZENIE DLA DOKTORANTÓW I ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH

Po 20 października 2016 r. zostaną ogłoszone kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.

Wśród kryteriów będzie znajdowało się doświadczenie dydaktyczne (mogą to być wykłady poza uniwersytetem, praca w szkole, uczestnictwo w objazdach naukowych jako kadra, itp.).

Prosimy zawczasu pomyśleć o odpowiednich zaświadczeniach.


DYŻUR KIEROWNIKA DS. DOKTORANCKICH

Uprzejmie informujemy, że dyżury Kierownika ds. doktoranckich w br. będą odbywały się w dniach: poniedziałek godz. 12.00-13.00 oraz czwartek godz. 15.00-16.30 (budynek administracyjno-dydaktyczny WH).


Dziekanat ds. dokroranckich przyjmuje interesantów od poniedziałku do czwartku w godzianch 10-12 (przerwa) 13-14:30, piątek - nieczynne.


UWAGA DOKTORANCI !!!

Doktoranci Wydziału Historycznego proszeni są o przekazanie aktualnego adresu mailowego (domena uniwersytecka lub prywatna) do dziekanatu ds. doktoranckich do 10 października 2016 roku.

E-mail musi zawierać imię i nazwisko doktoranta.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że rozpoczyna nabór wniosków na stypendia dla doktorantów za wybitne osiągnięcia - informacje na stronie MNiSW 

Wnioski muszą być zaopiniowane przez Radę Wydziału, której posiedzenie odbędzie się pod koniec września. Termin jeszcze nie został ogłoszony.

------------------------------------------------------------------

 

STYPENDIUM IM. BANACHA I STYPENDIUM IM. ŁUKASIEWICZA


Uprzejmie informujemy, że na stronie BUWIWM pojawiły się informacje dotyczące harmonogramu przyznawania stypendium Banacha i stypendium im. Łukasiewicza na okres wakacyjny roku akademickiego 2015/2016 r., a także przyznanie stypendium na kolejny rok kształcenia w roku akademickim 2016/2017.

Termin składania dokumentów do BUWIWM-u przez doktorantów ubiegających się o w/w stypendium na okres wakacji upływa w dniu 6 czerwca 2016 r., dlatego też prosimy doktorantów o dostarczanie dokumentów w odpowiednio wcześniejszym terminie.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej BUWIWM-u:

http://buwiwm.edu.pl/aktualnosci_sb/


Zakwaterowanie w DPN dla doktorantów

 Szanowni Państwo,

Doktoranci ubiegający się o przedłużenie zakwaterowania powinni złożyć na Wydziale Historycznym aktualny kwestionariusz wraz z wymaganymi zaświadczeniami. Kwestionariusze według obowiązującego wzoru można odbierać w administracji DPN lub pobrać ze strony internetowej www.uw.edu.pl (portal informacyjny, pracownik, wsparcie socjalne, Dom Pracownika Naukowego).
Doktoranci występujący o zakwaterowanie w DPN po raz pierwszy mogą odebrać aktualny kwestionariusz w Biurze Spraw Socjalnych (pok. nr 19) lub pobrać z ww. strony.

Wypełniony kwestionariusz wraz z kompletem dokumentów należy złożyć na Wydziale w Dziekanacie ds. ogólnych u p. Beaty Goljasz do 15 kwietnia 2016r.

Będą przyjmowane tylko aktualne kwestionariusze, natomiast druki nieaktualne oraz bez kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane.


UWAGA!!!

Uprzejmie informujemy, że od lutego 2016r. zostają zawieszone wtorkowe dyżury  popołudniowe (godz.14-18)


UWAGA !!!

 Przypominamy, że od 2 listopada 2011r. na Uniwersytecie Warszawskim funkcjonuje Rzecznik Akademicki ds. Studenckich i Pracowniczych (Ombudsman), funkcję tę pełni p. Anna Cybulko. O pomoc do Rzecznika Akademickiego może zgłosić się każdy student, doktorant, pracownik naukowy i administracyjny, który potrzebuje wsparcia w rozwiązaniu swojego problemu.

Więcej informacji o działalności Rzeczniki znajdziecie Państwo:

Ul. Dobra 56-66 , 00-312 W-wa (budynek BUW-u), pok.160C, p.I

e-mail:ombudsman@uw.edu.pl

tel. (22) 55-27-214 lub (22) 55-27-813

dyżury: poniedziałek i czwartek 11-14

UWAGA DOKTORANCI,

Informacja o zmianach w ulgach za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu w Warszawie: od dnia 1 kwietnia 2014 r. do ulgi w wysokości 50% za przejazdy uprawnieni będą doktoranci, którzy nie ukończyli 35 roku życia (ulga dotyczy tylko biletów długookresowych).

Szczegółowe informacje na temat ulg dostępne są na stronie www.ztm.waw.pl pismo ZTM


UWAGA DOKTORANCI,

Na stronie Wydzialu Historycznego w zakładce"Badania naukowe" umieszczane  są ogłoszenia o ciekawych konkursach itp. dla młodych naukowców


UBEZPIECZENIE DOKTORANTÓW

Informacje na temat ubezpieczenia

OFERTA LEKTORATÓW DLA DOKTORANTÓW

oferta


UWAGA DOKTORANCI !

Zgodnie zarządzeniem nr 29 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  z dnia 16 sierpnia 2011 r.w sprawie wzorów umów, zawieranych na podstawie Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim wszyscy doktoranci zobowiązani są do podpisania umów według  wzoru w załączniku.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie treści umowy i dostarczenie do dziekanatu WH

 


zarządzenie nr 29 Rektora UW


wzór umowy z doktorantami


wzór umowy z doktorantami cudzoziemcami


DOKTORACI - ogłoszenie w sprawie lektoratów języków obcych

pismo Pani Prorektor UW prof. M.Kicińskiej-Habior


Rozliczenie roku 

Przypominamy o obowiązku składania rocznych sprawozdań przez doktorantów Studium Doktoranckiego WH UW najpóźniej do 15 września danego roku akademickiego  według następującego wzoru: WZÓR SPRAWOZDANIAInformacje na temat zajęć internetowych znajdują się na stronie :  www.come.uw.edu.pl-----

Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2017-04-10 12:36:01
Opis ostatniej aktualizacji:Dokonano zmian bez konieczności ich opisu (zgodnie z parametrami systemu).
Zredagował:Magdalena Nowakowska Dziekanat Wydziału Historycznego UW, tel.:+48 22 552 45 51, email:dyrektor.wh.adm@uw.edu.pl
Liczba odsłon strony:157867