ZARZĄDZENIA DZIEKAŃSKIE - Zarządzenia Dziekana

Zarządzenie Dziekana Wydziału Historycznego  UW nr 2 z dnia 20 stycznia 2018 roku

Zarządzenie Dziekana nr 2 z dnia 20.01.2018r. w sprawie planowania, ustalania wymiaru i zasad rozliczania godzin dydaktycznych (pensum) nauczycieli akademickich na Wydziale Historycznym

Zarządzenie Dziekana Wydziału Historycznego  UW nr 1 z dnia 20 stycznia 2017 roku

Zarządzenie Dziekana WH UW nr 1 z dnia 20.01. 2017 r. w sprawie planowania, ustalania wymiaru oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych (pensum) nauczycieli akademickich na Wydziale Historycznym
Zarządzenie Dziekana Wydziału Historycznego UW z dn. 17 czerwca 2015 r. w sprawie planowania, ustalania wymiaru oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych (pensum) nauczycieli akademickich na Wydziale Historycznym.


Procedura rozliczania Pensum na Wydziale Historycznym UW.


Karta rozliczenia pensum


Zarządzenie Dziekana z dn. 26.03.2013 w sprawie procedury oceny pracowników naukowo-dydaktycznych


Zarządzenie Dziekana Wydziału Historycznego w sprawie wdrożenia procedury hospitacji

Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału z 21 listopada 2012 r. wprowadzam dwa wzory formularzy sprawozdań z hospitacji:

1)Wzór sprawozdania z hospitacji wykładów

2)Wzór sprawozdania z zajęć o charakterze konwersatoryjnym i ćwiczeniowym.

Wersje elektroniczne obydwu dokumentów znajdą Państwo na stronie Wydziału w zakładce "Jakość kształcenia" Proszę także o jak najszybsze wdrożenie procedury hospitacyjnej. Wydaje się, że doskonałą do tego okazją jest przeprowadzana z początkiem 2013 r. okresowa ocena pracowników. Winna ona uwzględniać nie tylko opinie formułowane w ankietach studenckich, ale także wyniki koleżeńskich hospitacji.

 

Dziekan Wydziału Historycznego

prof. zw. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert


 

Zarządzenie Dziekana z dnia 25.03.2011 r. w sprawie rozliczania obowiązkowych praktyk studenckich

 

Przypominam, że ćwiczenia terenowe i objazdy naukowe mogą być finansowane ze środków na dotację dydaktyczną wyłącznie wówczas, jeżeli stanowią integralną część programu studiów. Dlatego zarządzam, aby do preliminarza praktyk składanego w Dziekanacie ds. Studenckich dołączać plan studiów z programem nauczania dla każdego kierunku.

 

Dziekan Wydziału Historycznego

prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert


Zarządzenie Dziekana Wydziału Historycznego z dnia 28.04.2010 r. w sprawie wynajmu pomieszczeń Wydziału Historycznego

 

Z dniem 28.04.2010 roku zarządzam, że pierwszeństwo w wynajmie pomieszczeń będących w dyspozycji Dziekana Wydziału Historycznego mają jednostki macierzyste Wydziału. Wynajem w obrębie Wydziału ma charakter bezkosztowy, przewidywany jest jedynie zwrot realnie poniesionych wydatków związanych z obsługą budynków.

 

Dziekan Wydziału Historycznego

Prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert


ZARZĄDZENIE DZIEKANA W SPRAWIE PODAŃ ELEKRONICZNYCH SKŁADANYCH PRZEZ STUDENTÓW


Zarządzenie Dziekana Wydziału Historycznego z dn. 25.11.2009


Niniejszym wprowadzam nowe zarządzenie dotyczące zakupu sprzętu komputerowego z pominięciem procedury przetargowej. Po uzyskaniu mojej zgody na taki zakup należy przedstawić do podpisu umowę z firmą sprzedającą sprzęt. Wzór umowy zaakceptowany przez radców prawnych Uniwersytetu Warszawskiego znajduje się poniżej. Podpisaną przeze mnie umowę należy dołączyć wraz ze zgodą na zakup sprzętu poza przetargiem do faktury składanej w Sekcji Ekonomiczno-Finansowej Wydziału

 

prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert

Dziekan Wydziału Historycznego 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2017-01-23 09:33:18
Opis ostatniej aktualizacji:us
Zredagował:Urszula Smolińska Samodzielna Sekcja ds. Ogólnych, tel.:+48 22 55 24 536, +48 22 826 21 30, email:usmolinska@uw.edu.pl
Liczba odsłon strony:82558