UCHWAŁY RADY WYDZIAŁU - Uchwały Rady Wydziału


Uchwała RW w sprawie rekrutacji na studia doktoranckie 2006/07


Uchwała Rady Wydziału Historycznego UW z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie terminów opłat


Uchwała Rady Wydziału Historycznego UW dot. zasad rozliczania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i doktorantów z dn. 31 maja 2006 r.


Uchwała RW w sprawie projektu zmiany nauczania historii w szkole


UCHWAŁA Z DNIA 28 CZERWCA 2006 W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ODBYWANIA STUDIÓW DOKTORANCKICH


Uchwała RW z dnia 4.X.2006 w sprawie zmiany nazwy Zakładu Wiedzy o Dawnej Książce


Uchwała RW z 4.X.2006 w sprawie zmiany programu studiów doktoranckich


Uchwała Rady Wydziału z 20.XII.2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomu Davide Artico


Uchwała nr 1 z 24.01.2007 r. w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2007/08


Uchwała nr 2 RW z dnia 28.02.2007 r. w sprawie terminów opłat


Uchwała nr 3 RW z dnia 28.02.2007 r. w sprawie poparcia stanowiska KZ NSSZ Solidarność


Uchwała nr 5 RW z dnia 28.02.2007 r. w sprawie planu rzeczowo finansowego na rok 2007


Plan rzeczowo-finansowy na rok 2007


Uchwała nr 6 RW z dnia 28.02.2007 r. w sprawie przyjęcia bilansu za rok 2006


Wykonanie budżetu w 2006 r.


Uchwała nr 7 RW z dnia 28.02.2007 w sprawie rekrutacji na studia doktoranckie w roku akad. 2007/2008 i 2008/2009;


załącznik do uchwały nr 7


Uchwała nr 8 w sprawie powołania przy Wydziale Historycznym Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich


Uchwała nr 9 w sprawie poparcia dla uchwały Senatu nr 181


Uchwała nr 10 w sprawie nadania Regulaminu Wydziałowi Historycznemu UW


Uchwała Nr 11 w sprawie prowadzenia zajęć językowych w formie lektoratów dla studentów studiów nistacjonarnych


Uchwała nr 12 z dnia 25.IV.2007 r. Rady Wydziału w sprawie stanowiska Rady Wydziału Prawa i Administracji wobec tzw. ustawy lustracyjnej


Uchwała Rady Wydziału Historycznego UW Nr 13 z dn.27.06.2007 r. w sprawie zasad studiowania na Wydziale Historycznym UW


Uchwała Rady Wydziału z dnia 3.X.2007 r.nr 14


Uchwała RW nr 15 w sprawie zmiany programu Studiów Podyplomowych Bibliotekoznawstwa


Uchwała nr 16 z dnia 24.X.2007 r.


Uchwała nr 18 z dnia 30.01.2008 w sprawie limitu przyjęć na studia doktoranckie


Uchwała nr 19 RW w sprawie przyjecia sprawozdania finansowego za rok 2007


Uchwała nr 20 RW w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2008


Uchwała RW nr 21 z dnia 27.II.2008 r. w sprawie rekrutacji na studia doktoracnckie 2009/2010


Uchwała nr 22 z dnia 26.III.2008 r.


Uchwała nr 23 w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydzialr Historycznym UW


Uchwała nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. w sprawie zasad i procedur kontroli jakości procesu dydaktycznego


Uchwała Rady Wydziału z dnia 28.V.2008 r. w sprawie oceny merytorycznej czasopism w ankiecie jednostki


Uchwała nr 26 z dnia 11.VI.2008 r.


Uchwała nr 27 w sprawie powołania Komisji ds. przewodów doktorskich, habilitacyjnych i postępowania o nadanie tytułu profesora


Uchwała nr 28 w sprawie powołania Komisji Oceniającej Samodzielnych Nauczycieli Akademickich


Uchwała nr 29 w sprawie powołania Komisji Oceniajacej pozostałych nauczycieli akademickich


Uchwała nr 30 w sprawie powołania Zespołu Zapewnienia Jakosci Kształcenia przy Wydziale Historycznym


Uchwała nr 31 w sprawie Komisji Finansow-Budżetowej Wydziału Historycznego


Uchwała nr 32 w sprawie konfliktu interesów


Uchwała nr 33 z dnia 25.03.2009 r. w sprawie rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2010/2011


Uchwała nr 34 z dnia 1.VII.2009 r.


Uchwała nr 35 z dnia 21 października 2009 r.


Uchwała Nr 36


Uchwała nr 37


Uchwała nr 38


Uchwała nr 39

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2011-03-31 14:43:51
Opis ostatniej aktualizacji:Dokonano zmian bez konieczności ich opisu (zgodnie z parametrami systemu).
Zredagował:Agata Ulanowska Dziekanat Wydziału Historycznego UW, tel.:+48 22 552 45 51; +48 723 030 061, email:dyrektor.wh.adm@uw.edu.pl
Liczba odsłon strony:76670