S. DOKTORANCKIE - Przewód doktorski

DOKUMENTY WYMAGANE DO OTWARCIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO:

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.)
 http://www.bsp.adm.uw.edu.pl/?src=akty_prawne_11.html

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200)

http://www.bsp.adm.uw.edu.pl/?src=akty_prawne_11.html


Dokumenty:
1. Podanie do Rady Wydziału Historycznego z prośbą o:
      -     otwarcie przewodu
      -     zatwierdzenie tematu (należy wpisać proponowany  temat)
      -     powołanie na promotora rozprawy (należy podać nazwisko 
            promotora).
 
2. Odpis dyplomu magisterskiego.
3. Opinię przyszłego promotora o kandydacie oraz jego zgodę na podjęcie
    się roli promotora rozprawy .
4. Krótką koncepcję rozprawy.
5. Życiorys naukowy oraz wykaz publikacji.
6. Informację o przebiegu przewodu doktorskiego jeżeli uprzednio kandydat
   ubiegał się o nadanie stopnia doktora.
7. Kwestionariusz osobowy http://portal.uw.edu.pl/web/biuro-spraw-pracowniczych/formularze-/-druki-do-pobrania 

 

                                           

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2013-08-29 10:11:33
Opis ostatniej aktualizacji:usmol
Zredagował:Urszula Smolińska Samodzielna Sekcja ds. Ogólnych, tel.:+48 22 55 24 536, +48 22 826 21 30, email:usmolinska@uw.edu.pl
Liczba odsłon strony:86690