INTERDYSCYPLINARNE HUMANISTYCZNE S. DOKTORANCKIE - Ważne informacjePlan zajęć na semestr letni w roku akademickim 2017/2018

Pobierz


Plan zajęć na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018

PobierzTerminarz zajęć roku akademickiego 2017/2018:

SEMESTR ZIMOWY 2017/2018

14.X.2017 r. - Inauguracja + I zjazd

28.X.2017 r.

4.XI.2017 r.

18.XI.2017 r.

2.XII.2017 r.

16.XII.2017 r.

13.I.2018 r.

 

SEMESTR LETNI 2017/2018

17.II.2018 r.

3.III.2018 r.

17.III.2018 r.

7.IV.2018 r.

21.IV.2018 r.

12.V.2018 r.

26.V.2018 r.


Opłaty za studia:

 Wykaz opłat i ich wysokości , oraz terminy w roku akademickim 2017/2018

 opłata jednorazowa za cały rok nauki                                                           5000,-

opłata jednorazowa za sem. nauki                                                                   2500,-

         I rata      1250,-.                                              

         II rata     1250,-                                                 

         III rata   1250,-                                                             

         IV rata   1250,-

 

wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej /duplikat/                                    17,-  /25,50/

Termin opłaty jednorazowej za cały rok (sem. zimowy + sem. letni)          17.10.2017 r. 

Termin opłaty jednorazowej za sem. studiów

         sem. zimowy 17.10.2017 r.                                           

         sem. letni 12.03.2018 r.

 Terminy opłat  w ratach za studia     

  • 17.10.2017 r.  (1250 zł)
  • 16.01.2018 r. (1250 zł)
  • 12.03.2018 r. (1250 zł)
  • 14.05.2018 r. (1250 zł)

Wysokość czesnego dla studentów, którzy nie są obywatelami RP wynosi 3000 euro rocznie + 200 euro opłaty jednorazowej.

Uczestnicy studiów będą proszeni o dokonywanie wpłat na rachunek:
 
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
WYDZIAŁ HISTORYCZNY
Bank Millenium SA I O/W-Wa
09 1160 2202 0000 0000 6084 9518


 

Kandydaci na Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie nie muszą mieć wcześniej wybranego promotora pracy doktorskiej. Osobom, które nie potrafią same wskazać promotora, a pomyślnie przejdą etap rekrutacji, opiekunowie prac zostaną zaproponowani w toku studiów.


Konspekty zajęć

Konspekt zajęć dr hab. Sikora "Antropologia współczesności: wyzwania i interpretacje"


Konspekt zajęć prof. Kowalik "Wybrane teorie, metody i problemy badań literackich"


Konspekt zajęć prof. E. Borowskiej "Wybrane zagadnienia filozofii"


Konspekt zajęć dra T. Mazura "Historia filozofii w dialogach i pytaniach"


Konspekt zajęć dra J. Kaliszuka "Jak czytać dawne rękopisy?"


Konspekt zajęć dr Kubarek "Kultura świata arabsko-muzułmańskiego"


Konspekt zajęć prof. E. Firlit "Metodologia badań społecznych"


Konspekt zajęć dra P. Bursztyka " Historia filozofii"


Konspekt zajęć dr A. Jakóbczyk-Gola "Metodologia badan w literaturze "


Konspekt zajęć prof. A. Malewskiej-Szałygin "Wprowadzenie do Antropologii Kulturowej"


Konspekt zajęć prof. D. Sosnowskiej "Porównawcze badania kultur w Europie Środkowo-Wschodniej"


Konspekt zajęć prof. A. Nowickiej-Jeżowej "Humanizm w kulturze polskiej epok dawnych"


Konspekt zajęć prof. G. Jurkowlaniec "Współczesne kierunki i metody badań nad europejską sztuką nowożytną"


-----

Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2017-01-19 18:53:41
Opis ostatniej aktualizacji:Dokonano zmian bez konieczności ich opisu (zgodnie z parametrami systemu).
Zredagował:
Liczba odsłon strony:85900