INTERDYSCYPLINARNE HUMANISTYCZNE S. DOKTORANCKIE - O studiach

          Celem studiów jest rozwój interdyscyplinarnych badań naukowych nad dziedzictwem kultury polskiej jako narodowej i europejskiej oraz podtrzymywanie w świadomości społecznej tradycji kulturowych. Kształcenie doktorów nauk humanistycznych odbywa się pod kierunkiem specjalistów z zakresu filozofii, historii idei, historii sztuki, historii muzyki, historii literatury polskiej i europejskiej, archeologii i bibliologii, informacji naukowej – profesorów UW, a także profesorów z innych ośrodków uniwersyteckich z całej Polski. Program obejmuje wykłady monograficzne, zajęcia z metodologii badań, warsztaty z zakresu m.in. edytorstwa i tekstologii, retoryki, translatologii, konsultacje indywidualne. Słuchacze maja prawa studentów UW, m.in. mogą korzystać z internetowych form dydaktyki UW, uczestniczyć w wykładach ogólnouniwersyteckich, sesjach naukowych, seminariach. Mogą także ubiegać się o stypendium i granty badawcze lub uczestniczyć w projektach kierowanych przez profesorów.
            Niestacjonarne studia prowadzone co dwa tygodnie, w sobotę. Podstawową formą studiów są konsultacje z promotorem (promotorami) oraz seminaria kierunkowe.
            Kadra studiów składa się z pracowników wydziałów, które zawarły porozumienie, pracowników Polskiej Akademii Nauk i specjalistów z całej Polski.
            Studia kładą duży nacisk na ukształtowanie warsztatu badawczego i poznanie metodologii procesu badawczego w poszczególnych dziedzinach.            


Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego:

                     
                      Doktor nauk humanistycznych z zakresu: 
 

       Wydział Filozofii i Socjologii:
       - filozofia
       - socjologia
          Wydział Historyczny:
         - archeologia
       - bibliologia i informatologia
       - etnologia i antropologia kulturowa
       - historia
       - historia sztuki
       - nauki o sztuce 
         Wydział Polonistyki:
       - językoznawstwo
       - kulturoznawstwo
       - literaturoznawstwo


Skład Rady Programowej w kadencji 2013-2017:

  • prof. dr hab. Tomasz Kizwalter - przewodniczący Rady
  • prof. dr hab. Dariusz Kuźmina
  • dr hab. Grażyna Jurkowlaniec 
  • dr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz 
  • prof. UW dr hab. Jerzy Bartkowski 
  • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska 
  • prof. dr hab. Zofia Rejman-Pietrzykowska


Opłaty za studia:

       Wysokość czesnego wynosi 5000 złotych za rok studiów. Wysokość czesnego dla studentów, którzy nie są obywatelami RP wynosi 3000 euro rocznie + 200 euro opłaty jednorazowej.

       Uczestnicy studiów będą proszeni o dokonywanie wpłat na rachunek:
 
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
WYDZIAŁ HISTORYCZNY
Bank Millenium SA I O/W-Wa
09 1160 2202 0000 0000 6084 9518Prace prowadzone na studiach w roku akademcikim 2013/2014:

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2017-01-10 16:11:37
Opis ostatniej aktualizacji:Dokonano zmian bez konieczności ich opisu (zgodnie z parametrami systemu).
Zredagował:
Liczba odsłon strony:66490