ADMINISTRATION - Administrative Director

Name:mgr
Magdalena Nowakowska
Address:ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Room number:Budynek dydaktyczno-administracyjny Wydziału Historycznego UW, pokój nr 112
Phone:+48 22 552 45 51; +48 723 030 061
e-mail:dyrektor.wh.adm@uw.edu.pl

-----
Print Print this page
Updated:2015-02-04 15:28:15
Description:Dokonano zmian bez konieczności ich opisu (zgodnie z parametrami systemu).
Changed by:Magdalena Nowakowska Dziekanat Wydziału Historycznego UW, tel.:+48 22 552 45 51; +48 723 030 061, email:dyrektor.wh.adm@uw.edu.pl
Number of pageviews:10568