S. DOKTORANCKIE - Program studiów

ROZLICZENIE ROKU

Przypominamy o obowiązku składania rocznych sprawozdań przez doktorantów Studium Doktoranckiego WH UW najpóźniej do 14 września 2018 r.  według następującego wzoru: 


WZÓR SPRAWOZDANIA


UWAGA! Od r. ak. 2016/207 obowiązuje nowy wzór formularza sprawozdania rocznego - sprawozdania w innej formie nie będą przyjmowane. Sprawozdanie musi być uzupełnione o dokumenty wymienione w punkcie 9 "Szczegółowych zasad odbywania studiów doktoranckich" (od r.a. 2017/2018 proszę nie dołączać wydrukowanych publikacji lub potwierdzeń o przyjęciu do druku)


Wskazówki dla opiekunów naukowych lub promotorów przy pisaniu opiniiOd roku akademickiego 2017/2018 obowiązuje nowy program Studiów Doktoranckich.


PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH 2017/2018


Szczegółowe zasady studiowania od r.a. 2016/2017

UWAGA: Do sprawozdania powinny być dołączone: pkt. c) wydrukowane publikacje lub potwierdzenie przyjęcia publikacji do druku (od redakcji monografii lub czasopisma) nie obowiązuje w roku akademickim 2017/2018.PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

ZAJĘCIA OFEROWANE PRZEZ STUDIUM DOKTORANCKIE WH semestr letni 2017


Zajecia studium doktoranckie 2017/2018


Szanowni Państwo,

zapraszamy Doktorantów WH do udziału w konwersatorium Zespołu Historii Kultury Staropolskiej – „Późnośredniowieczne i nowożytne konwersatorium Zespołu Historii Staropolskiej dla doktorantów i magistrantów kierunków humanistycznych.”. Zajęcia prowadzone są przez  prof. A. Bartoszewicz i dr. Ptaszyńskiego.

Kod przedmiotu: 3104-M2OS-ZHKS/Z-OG

Rejestracja jak na OGUN lub przez podanie tradycyjne z prośbą o dopisanie na zajęcia. Konwersatorium ZHKS semestr zimowy 2017Program kształcenia i plan stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego zatwierdzony przez Radę Wydziału Historycznego dnia 23 kwietnia 2014 r. obowiązujacy od
1 października 2014 r.


program kształcenia i plan studiów doktoranckich obowiazujący od 1.10.2014


Uchwała Rady Wydziału Historycznego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany programu Studiów Doktoranckich WH


Program kształcenia i plan stacjonarnych studiów doktoranckich


Szczegółowe zasady odbywania studiów doktoranckich na WH obowiązujące od roku akad. 2012/2013


Zasady odbywania praktyk dydaktycznych od roku akad. 2012/2013

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2017-07-21 11:45:07
Opis ostatniej aktualizacji:Dokonano zmian bez konieczności ich opisu (zgodnie z parametrami systemu).
Zredagował:Magdalena Nowakowska Dziekanat Wydziału Historycznego UW, tel.:+48 22 552 45 51; +48 723 030 061, email:dyrektor.wh.adm@uw.edu.pl
Liczba odsłon strony:89662