UCHWAŁY RADY WYDZIAŁU - Uchwały RW w roku akademickim 2012/13

Uchwały Rady Wydziału z 26.IX.2012 r. nr 45-51


Uchwała Rady Wydziału 52/2012 - Misja i strategia


Uchwała nr 52 a w sprawuie zatwierdzenia programu kształcenia i planu stacjonarnych studiów doktoranckich


załącznik - program kształcenia i plan studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym


Uchwała RW Historycznego nr 53/2012 w sprawie Zasad rozliczania pensum dydaktycznego


Uchwała Rady Wydziału 54/2012 - Misja i strategia, uzupelnienie


załącznik - Misja i strategia Wydziału Historycznego - tekst jednolity


Uchwała Rady Wydziału 55/2012 - Koncepcja kształcenia


załącznik - Koncepcja kształcenia na WH


Uchwała Rady Wydziału 56/2012 - Zasady i procedury kontroli jakości


załącznik - Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego - tekst jednolity


Uchwała Rady Wydziału 57/2012 - Szczegółowe zasady studiowania na WH UW


załącznik - Szczegółowe zasady studiowania na WH UW - tekst jednolity


Uchwała Rady Wydziału 58/2012 - Recenzowanie i archiwizowanie prac dyplomowych w APD na WH UW


załącznik - Recenzowanie i archiwizowanie prac dyplomowych w APD


Uchwała Rady Wydziału 59/2012 - Likwidacja Archiwum Przezroczy w IHSz


Uchwała Rady Wydziału 59_1/2012 - Utworzenie Komisji Finansowo-Budżetowej Wydziału Historycznego na kadencję 2012-2016


Uchwała Rady Wydziału 60/2012 - Zasady odbywania praktyk dydaktycznych i prowadzenia zajęć przez doktorantów


załącznik - Zasady odbywania praktyk dydaktycznych i prowadzenia zajęć przez doktorantów


Uchwała Rady Wydziału 61/2012 - Nowelizacja Szczegółowych zasad studiowania na WH UW


Uchwała Rady Wydziału 61a/2012 - Szczegółowe zasady odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym obowiązujące od roku akademickiego 2012/2013


załącznik - szczegółowe zasady odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym obowiązujace od roku akademickiego 2012/2013


Uchwały 62 i 63 - nostryfikacje dyplomow


Uchwała Rady Wydziału 64/2013 - Szczegółowe zasady prac i egzaminów dyplomowych.


Uchwała Rady Wydziału 65/2013 - Nowelizacja Zasad i procedur kontroli jakości.


załącznik - Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego - tekst jednolity


Uchwała Rady Wydziału nr 66/2013 w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów Krytyki Muzycznej


Uchwała nr 66 A w sprawie uchwalenia zasad rekrutacji na staudia doktoranckie na rok 2013/2014


załącznik - ogólne i szczegółowe zasady rekrutacji na studia doktoranckie WH na rok akad. 2013/2014


Uchwała nr 67/2013 Rady Wydziału w sprawie przyszłości Studiów Niestacjonarnych na WH


Uchwała Rady Wydziału nr 68/2013 - Nowelizacja Szczegółowych zasad studiowania na WH UW


Uchwała Rady Wydziału 69/2013 - Nowelizacja § 13 Zasad i procedur kontroli jakości procesu dydaktycznego


Uchwała nr 70 z dnia 27.III.2013 r. w sprawie uprawnień Komisji Doktoranckiej WH


Uchwała Rady Wydziału 71/2013 - Nowelizacja § 14 Zasad i procedur kontroli jakości procesu dydaktycznego


Stanowisko Rady Wydziału Historycznego w sprawie kompleksowej oceny jednostki naukowej za lata 2009-2012


Uchwała Rady Wydziału 72/2013 - Nowelizacja Zasad i procedur kontroli jakości procesu dydaktycznego

załącznik - Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego - tekst jednolity


Uchwała nr 73 - nostryfikacja

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2013-10-02 12:37:35
Opis ostatniej aktualizacji:Dokonano zmian bez konieczności ich opisu (zgodnie z parametrami systemu).
Zredagował:Lucyna Popiołek Samodzielna Sekcja ds. Ogólnych, tel.:(0-22) 55 20 545, 826 21 30, email:lucynapop@poczta.onet.pl
Liczba odsłon strony:54726