JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA - Dokumenty wewnętrzne

Misja i strategia Wydziału Historycznego


Koncepcja kształcenia na Wydziale HistorycznymZasady i procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na WH - tekst jednolity 22.06.2016


Szczegółowe zasady studiowania na WH UW tekst jednolity z 27 03 2013


Szczegółowe zasady studiowania na WH UW tekst jednolity z 27 04 2016

 


Kalendarz działań projakościowych na Wydziale Historycznym


Raporty samooceny

Ocena własna z tworzenia i monitorowania programów studiów z roku 2009


Ocena własna wykorzystywania systemu USOS z r. 2010


Ocena własna doskonalenia jakości kadry dydaktycznej z r. 2011


Ocena własna z projektowania misji i strategii z 2012 r.


Ocena własna doświadczeń w uznawaniu efektów kształcenia z 2014 r.


Ocena własna wsparcia udzielanego studentom i doktorantom z 2015 r.


Procedura dyplomowania

Recenzowanie i archiwizowanie prac dyplomowych w APDProcedura hospitacyjna

Procedura hospitacyjna


Formularz sprawozdania z hospitacji wykładu


Formularz sprawozdania z zajęć o charakterze konwersatoryjnym i ćwiczeniowym


Procedura ankietowania zajęć dydaktycznych

Procedura ankietowania zajęć dydaktycznych


Procedura ewaluacji toku studiów

Procedura ewaluacji toku studiów


Procedura przeprowadzania zmian w programach studiów

Procedura przeprowadzania zmian w programach studiów


-----

Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2016-07-01 12:04:25
Opis ostatniej aktualizacji:Dokonano zmian bez konieczności ich opisu (zgodnie z parametrami systemu).
Zredagował:
Liczba odsłon strony:54527