RADA WYDZIAŁU - Komisje Rady Wydziału

Komisja Finansowo-Budżetowa w kadencji 2016/2020

 

dr hab. Barbara Arciszewska, Instytut Historii Sztuki

dr hab. Tomasz Derda prof. UW, Instytut Archeologii

dr hab. Tomasz Jeż, Instytut Muzykologii

dr hab. Grażyna Jurkowlaniec, Prodziekan Wydziału Historycznego

dr hab. Anna Malewska-Szałygin prof. UW, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

dr hab. Maciej Mycielski, Instytut Historyczny

dr hab. Szymon Paczkowski, Instytut Muzykologii

dr Mariusz Smoliński, Instytut Historii Sztuki

dr Michał Starski, Instytut Archeologii

dr hab. Aleksander Wolicki, Instytut Historyczny

prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski, Ośrodek Badań Prekolumbijskich

mgr Makary Górzyński – przedstawiciel doktorantów

Michał Rastaszański – przedstawiciel studentów

 

Komisja oceniająca samodzielnych nauczycieli akademickich 

 Prof. dr hab. Hanna Zowczak

 Prof. dr hab. Dariusz Kołodziejczyk

 Prof. dr hab. Tomasz Kizwalter

 Prof. dr hab. Antoni  Ziemba

 Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski

 Prof. dr hab.  Iwona Modrzewska-Pianetti

 Prof. dr hab. Piotr Dahlig

 

Komisja oceniająca pozostałych nauczycieli akademickich

 Dr Łukasz Smyrski

 Dr hab. Grzegorz Myśliwski

 Dr hab. Aleksandra Sulikowska

 Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski

 Dr hab. Ewa Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. UW

 

Komisja do spraw Regulaminu Wydziału Historycznego

 Dr  hab. Sławomir Sikora

 Dr hab. Katarzyna Błachowska

 Dr  hab. Andrzej Pieńkos, prof. UW

 Dr  hab. Renata Ciołek

 Dr hab. Agnieszka Leszczyńska

 Mgr Weronika Kobylińska-Bunsch

 

Komisja Doktorancka

Dr hab. Bożena Bielenin-Lenczowska

Dr hab. Pawł Żmudzki

Dr hab. Iwona Luba

Prof. dr hab. Adam Łajtar

Dr hab. Iwona Lindstedt

Mgr Marta Jaworska

 

Komisje doktorskie

KOMISJA "A"

Prof. dr hab. Aleksander BURSCHE

Dr hab. Renata CIOŁEK

Dr hab. Bartosz KONTNY

Prof. dr hab. Kazimierz LEWARTOWSKI

Prof. UW dr hab. Anna MALEWSKA-SZAŁYGIN

Prof. UW  dr hab. Krzysztof MISIEWICZ

Prof. dr hab. Wojciech NOWAKOWSKI

Dr hab. Sławomir SIKORA

Prof. dr hab. Karol SZYMCZAK

Prof. dr hab. Jerzy S. WASILEWSKI

Prof. dr hab. Mariusz ZIÓŁKOWSKI

Prof. dr hab. Hanna ZOWCZAK 

 

KOMISJA "B"

Prof. dr hab. Piotr BIELIŃSKI

Prof. UW dr hab. Tomasz DERDA

Prof. dr hab. Piotr DYCZEK

Dr hab. Krzysztof JAKUBIAK

Prof. UW dr hab. Ryszard KULESZA

Prof. dr hab. Kazimierz LEWARTOWSKI

Prof. dr hab. Adam ŁAJTAR

Dr hab. Dorota ŁAWECKA

Prof. dr hab. Jolanta MŁYNARCZYK

Prof. dr hab. Iwona MODRZEWSKA-PIANEETI 

Dr hab. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO

Dr hab. Monika REKOWSKA

Dr hab. Krystyna STEBNICKA

Dr hab. Tomasz WALISZEWSKI

Dr hab. Marek WĘCOWSKI

Dr hab. Robert WIŚNIEWSKI

Dr hab. Aleksander WOLICKI

 

KOMISJA "C"

Dr hab. Barbara ARCISZEWSKA

Dr hab. Tomasz JEŻ

Dr hab. Grażyna JURKOWLANIEC

Dr hab. Agnieszka LESZCZYŃSKA

Dr hab. Iwona LINDSTEDT

Dr hab. Iwona LUBA

Dr hab. Szymon PACZKOWSKI

Dr hab. Gabriela ŚWITEK

Prof. dr hab. Antoni ZIEMBA

Prof. dr hab. Alina ŻÓRAWSKA-WITKOWSKA

 

KOMISJA "D"

Prof. dr hab. Sławomir GAWLAS

Dr hab. Grażyna JURKOWLANIEC

Dr hab. Grzegorz MYŚLIWSKI

Dr hab. Aneta PIENIĄDZ

Dr hab. Krzysztof SKWIERCZYŃSKI

Dr hab. Piotr WĘCOWSKI

Dr hab. Paweł  ŻMUDZKI

 

KOMISJA "E"

Prof. dr  hab. Urszula  AUGUSTYNIAK

Prof. UW dr hab. Jolanta CHOIŃSKA-MIKA

Prof. UW dr hab. Małgorzata KARPIŃSKA

Prof. dr hab. Dariusz KOŁODZIEJCZYK

Dr hab. Urszula KOSIŃSKA

Prof. dr hab. Mirosław NAGIELSKI

Prof. dr hab. Wojciech TYGIELSKI

 

KOMISJA "F"

Dr hab. Katarzyna BŁACHOWSKA

Prof. UW dr hab. Jarosław CZUBATY

Prof. dr hab. Tomasz KIZWALTER

Dr hab. Michał LEŚNIEWSKI

Dr hab. Maciej MYCIELSKI

Prof. UW dr hab. Grażyna SZELĄGOWSKA

Dr hab. Piotr SZLANTA

Dr hab. Marcin ZAREMBA

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2016-10-07 13:41:55
Opis ostatniej aktualizacji:Dokonano zmian bez konieczności ich opisu (zgodnie z parametrami systemu).
Zredagował:Katarzyna Szatkowska Sekcja ds. Studenckich, tel.:(0-22) 55 20 545, email:k.szatkowska@uw.edu.pl
Liczba odsłon strony:49335