HABILITACJA - DOKUMENTY, PRZEWODY - Przepisy

Przepisy dotyczące habilitacji według nowych zasad


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 stycznia 2018 r., poz. 261


Ustawa o stopniach i tytule


Zmiany do Ustawy o stopniach i tytule z 2014 r.


Omówienie zmian z 2014 w Ustawie i Rozporządzeniu


Rozporzadzenie z 2011 o trybie przeprowadzania postępowań (uchylone)


Rozporządzenie z 3 października 2014 o trybie przeprowadzania postępowań


Rozporządzenie o kryteriach oceny dorobku

Na stronach Centralnej Komisji znajduje się WAŻNY komunikat określający przebieg procedury, w tym precyzuje dokumentację, jaką powinny złożyć osoby ubiegające się o stopień doktora habilitowanego.

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2014-11-10 16:07:33
Opis ostatniej aktualizacji:Dokonano zmian bez konieczności ich opisu (zgodnie z parametrami systemu).
Zredagował:
Liczba odsłon strony:62184