Komunikaty

Dyżury prodziekana Kazimierza Lewartowskiego w czasie sesji i przerwy semestralnej:

poniedziałek - 11.30-13.00

środa - 11.30-13.00 (ale 28.01. dopiero od ok. 13.00)


Dziekan Wydziału Historycznego UW prof. dr hab. Elżbieta B. Zybert będzie nieobecna w dniach 2.02 - 9.02.2015


W roku 2014 decyzją Jury nagrody CLIO otrzymali:

Kategoria Monografie i Syntezy

Nagroda I

Dr hab. Monika Rekowska, W poszukiwaniu antycznej Cyrenajki… 200 lat badań na tle rozwoju zainteresowań archeologią w Europie (1706-1911), Warszawa 2013.

Dr hab. Tomasz Jeż, Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodzkiej (1581-1776), Warszawa 2013.

 Nagroda II

Dr hab. Jerzy Franke, „Czystość” (1905-1909) Augustyna Wróblewskiego albo iluzja etycznej krucjaty, Warszawa 2013.

Dr hab. Aleksandra Sulikowska, Ciała, groby i ikony. Kult świętych w ruskiej tradycji literackiej i ikonograficznej, Warszawa 2013.

Dr hab. Gabriela Świtek, Gry sztuki z architekturą, Toruń 2013.

Prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz, Czarna kobieta na białym tle. Dyptyk biograficzny,  Kraków 2013.

Dr Grzegorz Pac, Kobiety w dynastii Piastów, Toruń 2013.

Nagroda III

Dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz, Doświadczenie in vitro, Warszawa 2013.

Dr Jakub Adamski, Sklepienia pseudopoligonalne w architekturze gotyckiej. Studium z dziejów architektonicznego iluzjonizmu, Kraków 2013.

Prof. dr hab. Barbara Wagner, Szkoła publiczna w Polsce w XX wieku. Zarys dziejów społecznych, Warszawa 2013.

Dr hab. Irena Bieńkowska, Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, Warszawa 2013.

Dr Anna Mierzecka-Szczepańska, Badania zachowań informacyjnych, Warszawa 2013.

wyróżnienie

Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz, Vid Tebaidy do Aleksandrii. Pol’ska archeologièna dijal’nist’ v Egypti / From Thebaid to Alexandria. Polish archaeological activities in Egypt,  Kijów 2013.

Dr hab. Tomasz baranowski, Profile Skriabina, Białystok 2013.


Podziękowanie od Prezydent Hanny Gronkiewicz-WaltzWydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyniku wyborów uzupełniających przeprowadzonych w dn. 24.09.2014 r. członkami Rady Wydziału Historycznego zostali:
- w kurii samodzielnych nauczycieli akademickich:
dr hab. Barbara Arciszewska
dr hab. Jerzy Franke
- w kurii pozostałych nauczycieli akademickich:
- mgr Monika Halasz-Cysarz
- dr Dobrochna Kałwa.

dr hab. Małgorzata Kisilowska
przewodnicząca WKW


W tegorocznej edycji 'Diamentowego grantu" nasz Wydział znów odniósł duży sukces. Aż sześciowo naszych studentów (na ogółem 40 grantów humanistycznych) znalazło się wśród laureatów:

Melchior Jakubowski: Wielokulturowość przestrzeni wiejskiej na wschodzie Europy w drugiej połowie XVIII - pierwszej połowie XIX wieku. Analiza porównawcza stosunków między grupami religijnymi i etnicznymi na przykładach Suwalszczyzny, Bukowiny i Inflant Polskich

Karolina Juszczyk: Dokumentacja cyfrowa i analiza technologiczno-chronologiczna petroglifów z Toro Muerto (dep. Arequipa, Peru)

Katarzyna Król: Badania nad postsocjalizmem w Gruzji na przykładzie przemysłu herbacianego. Ujęcie antropologiczne

Michał Pisz: Chersonez Taurydzki (Krym) i jego chora w okresie rzymskim. Nieinwazyjne rozpoznanie archeologiczne krajobrazu osadniczego

Monika Stobiecka: Nowoczesne techniki dokumentacji badań archeologicznych. Antyczne miasto Akrai, południowo-wschodnia Sycylia

Weronika Tomczyk: Kiedy lamy trafiły na stół. Zróżnicowanie diety prekolumbijskich populacji prowincji Huarmey, północne wybrzeże Peru

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!


UWAGA


 Wszystkie posiedzenia Rady Wydziału Historycznego odbywają się w Sali Kolumnowej.

Zgodnie z decyzją Pani Dziekan rezygnujemy z rozsyłania członkom Rady zaproszeń papierowych. Uaktualnione adresy mailowe prosimy przesyłać Pani Lucynie Popiołek (lucynapop@poczta.onet.pl)

Terminy i programy posiedzeń publikowane są również na stronach Wydziału:

terminy     - http://www.wh.uw.edu.pl/szablon.php?id=180&id_kat=25,

programy  - http://www.wh.uw.edu.pl/szablon.php?id=193&id_kat=25.

 


W związku z dużym zainteresowaniem zwiedzających uprzejmie informujemy, że decyzją Pani Dziekan Sala Kolumnowa będzie otwarta dla zwiedzających w każdą środę, w godz. 10.00-17.00, z wyjątkiem dni, w których Sala jest wynajmowana


 Członkowie Rady Wydziału, którzy mają problem z zalogowaniem się na stronie Wydziału Historycznego powinni skontaktować się mailem z dyrektorem administracyjnym Wydziału mgr Magdaleną Nowakowską dyrektor.wh.adm@uw.edu.pl
Dla tych osób zostanie wygenerowane nowe hasło startowe.

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2015-01-30 13:38:20
Opis ostatniej aktualizacji:us
Zredagował:Urszula Smolińska Samodzielna Sekcja ds. Ogólnych, tel.:(0-22) 55 24 536, 826 21 30, email:usmolinska@uw.edu.pl
Liczba odsłon strony:480679