Komunikaty

Szanowni Państwo,

 

          uprzejmie informuję, że 26 września 2015 r. o godzinie 10.00 w Auli dawnego BUW- u odbędzie się kolejna w dziejach Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego  uroczysta graduacja absolwentów studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych prowadzonych na naszym Wydziale w Instytutach: Archeologii, Etnologii i Antropologii Kulturowej, Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Historycznym, Historii Sztuki i Muzykologii. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tej uroczystości.

Szczególowych informacji udziela dziekanat ds. studenckich Wydziału Historycznego UW

Prof. Elżbieta Barbara Zybert

Dziekan Wydziału Historycznego UW


więcej informacji dot. graduacji


 

22 kwietnia Senat UW uchwalił Regulamin Studiów, który ma wejść w życie od przyszłego roku akademickiego. Jego treść dostępna jest w Monitorze UW:

http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/2440/M.2015.71.U.351.pdf

 

Studenci będą mieli teraz m.in. prawo do oceniania pracy biur administracji, które ich obsługują, czy korzystania z pomocy Uniwersytetu w pozyskiwaniu grantów naukowych i prowadzeniu badań. Nowością jest także np. możliwość skorzystania z urlopu naukowego i okolicznościowego przez studentów studiów II stopnia już na pierwszym roku ich trwania.

 

Na najczęstsze pytania, pojawiające się w dyskusji nad nowym regulaminem, staraliśmy się odpowiedzieć w komunikacie zamieszczonym na stronie głównej UW: http://www.uw.edu.pl/nowy-regulamin-studiow-uw/

 

Dla osób, które mają dodatkowe pytania i wątpliwości, powstał specjalny adres mailowy: regulaminstudiow@uw.edu.pl. Odpowiedzi udzielają na bieżąco pracownicy Biura Spraw Studenckich.

 


Wyniki wyborów uzupełniających przeprowadzonych w dn. 25 lutego 2015 roku

 

  1. Przedstawiciel samodzielnych nauczycieli akademickich w Radzie Wydziału Historycznego:

dr hab. Piotr Węcowski.

  1. Przedstawiciel innych nauczycieli akademickich w Radzie Wydziału Historycznego:

dr Mikołaj Ochmański.

  1. Przedstawiciel innych nauczycieli akademickich w Kolegium Elektorów UW:

dr Konrad Bobiatyński.

  1. Kandydat na członka Senatu UW: dr Grzegorz Gmiterek.

 

 

dr hab. Małgorzata Kisilowska                 

przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej


W roku 2014 decyzją Jury nagrody CLIO otrzymali:

Kategoria Monografie i Syntezy

Nagroda I

Dr hab. Monika Rekowska, W poszukiwaniu antycznej Cyrenajki… 200 lat badań na tle rozwoju zainteresowań archeologią w Europie (1706-1911), Warszawa 2013.

Dr hab. Tomasz Jeż, Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodzkiej (1581-1776), Warszawa 2013.

 Nagroda II

Dr hab. Jerzy Franke, „Czystość” (1905-1909) Augustyna Wróblewskiego albo iluzja etycznej krucjaty, Warszawa 2013.

Dr hab. Aleksandra Sulikowska, Ciała, groby i ikony. Kult świętych w ruskiej tradycji literackiej i ikonograficznej, Warszawa 2013.

Dr hab. Gabriela Świtek, Gry sztuki z architekturą, Toruń 2013.

Prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz, Czarna kobieta na białym tle. Dyptyk biograficzny,  Kraków 2013.

Dr Grzegorz Pac, Kobiety w dynastii Piastów, Toruń 2013.

Nagroda III

Dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz, Doświadczenie in vitro, Warszawa 2013.

Dr Jakub Adamski, Sklepienia pseudopoligonalne w architekturze gotyckiej. Studium z dziejów architektonicznego iluzjonizmu, Kraków 2013.

Prof. dr hab. Barbara Wagner, Szkoła publiczna w Polsce w XX wieku. Zarys dziejów społecznych, Warszawa 2013.

Dr hab. Irena Bieńkowska, Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, Warszawa 2013.

Dr Anna Mierzecka-Szczepańska, Badania zachowań informacyjnych, Warszawa 2013.

wyróżnienie

Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz, Vid Tebaidy do Aleksandrii. Pol’ska archeologièna dijal’nist’ v Egypti / From Thebaid to Alexandria. Polish archaeological activities in Egypt,  Kijów 2013.

Dr hab. Tomasz baranowski, Profile Skriabina, Białystok 2013.


W związku z dużym zainteresowaniem zwiedzających uprzejmie informujemy, że decyzją Pani Dziekan Sala Kolumnowa będzie otwarta dla zwiedzających w każdą środę, w godz. 10.00-17.00, z wyjątkiem dni, w których Sala jest wynajmowana


 Członkowie Rady Wydziału, którzy mają problem z zalogowaniem się na stronie Wydziału Historycznego powinni skontaktować się mailem z dyrektorem administracyjnym Wydziału mgr Magdaleną Nowakowską dyrektor.wh.adm@uw.edu.pl
Dla tych osób zostanie wygenerowane nowe hasło startowe.

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2015-05-19 09:59:30
Zredagował:Katarzyna Leng Sekcja ds. Studenckich, tel.:+48 22 55 20 777, email:k.leng@uw.edu.pl
Liczba odsłon strony:505630