Komunikaty

 

22 kwietnia Senat UW uchwalił Regulamin Studiów, który ma wejść w życie od przyszłego roku akademickiego. Jego treść dostępna jest w Monitorze UW:

http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/2440/M.2015.71.U.351.pdf

 

Studenci będą mieli teraz m.in. prawo do oceniania pracy biur administracji, które ich obsługują, czy korzystania z pomocy Uniwersytetu w pozyskiwaniu grantów naukowych i prowadzeniu badań. Nowością jest także np. możliwość skorzystania z urlopu naukowego i okolicznościowego przez studentów studiów II stopnia już na pierwszym roku ich trwania.

 

Na najczęstsze pytania, pojawiające się w dyskusji nad nowym regulaminem, staraliśmy się odpowiedzieć w komunikacie zamieszczonym na stronie głównej UW: http://www.uw.edu.pl/nowy-regulamin-studiow-uw/

 

Dla osób, które mają dodatkowe pytania i wątpliwości, powstał specjalny adres mailowy: regulaminstudiow@uw.edu.pl. Odpowiedzi udzielają na bieżąco pracownicy Biura Spraw Studenckich.

 


Wyniki wyborów uzupełniających przeprowadzonych w dn. 25 lutego 2015 roku

 

  1. Przedstawiciel samodzielnych nauczycieli akademickich w Radzie Wydziału Historycznego:

dr hab. Piotr Węcowski.

  1. Przedstawiciel innych nauczycieli akademickich w Radzie Wydziału Historycznego:

dr Mikołaj Ochmański.

  1. Przedstawiciel innych nauczycieli akademickich w Kolegium Elektorów UW:

dr Konrad Bobiatyński.

  1. Kandydat na członka Senatu UW: dr Grzegorz Gmiterek.

 

 

dr hab. Małgorzata Kisilowska                 

przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej


W roku 2014 decyzją Jury nagrody CLIO otrzymali:

Kategoria Monografie i Syntezy

Nagroda I

Dr hab. Monika Rekowska, W poszukiwaniu antycznej Cyrenajki… 200 lat badań na tle rozwoju zainteresowań archeologią w Europie (1706-1911), Warszawa 2013.

Dr hab. Tomasz Jeż, Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodzkiej (1581-1776), Warszawa 2013.

 Nagroda II

Dr hab. Jerzy Franke, „Czystość” (1905-1909) Augustyna Wróblewskiego albo iluzja etycznej krucjaty, Warszawa 2013.

Dr hab. Aleksandra Sulikowska, Ciała, groby i ikony. Kult świętych w ruskiej tradycji literackiej i ikonograficznej, Warszawa 2013.

Dr hab. Gabriela Świtek, Gry sztuki z architekturą, Toruń 2013.

Prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz, Czarna kobieta na białym tle. Dyptyk biograficzny,  Kraków 2013.

Dr Grzegorz Pac, Kobiety w dynastii Piastów, Toruń 2013.

Nagroda III

Dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz, Doświadczenie in vitro, Warszawa 2013.

Dr Jakub Adamski, Sklepienia pseudopoligonalne w architekturze gotyckiej. Studium z dziejów architektonicznego iluzjonizmu, Kraków 2013.

Prof. dr hab. Barbara Wagner, Szkoła publiczna w Polsce w XX wieku. Zarys dziejów społecznych, Warszawa 2013.

Dr hab. Irena Bieńkowska, Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, Warszawa 2013.

Dr Anna Mierzecka-Szczepańska, Badania zachowań informacyjnych, Warszawa 2013.

wyróżnienie

Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz, Vid Tebaidy do Aleksandrii. Pol’ska archeologièna dijal’nist’ v Egypti / From Thebaid to Alexandria. Polish archaeological activities in Egypt,  Kijów 2013.

Dr hab. Tomasz baranowski, Profile Skriabina, Białystok 2013.


W związku z dużym zainteresowaniem zwiedzających uprzejmie informujemy, że decyzją Pani Dziekan Sala Kolumnowa będzie otwarta dla zwiedzających w każdą środę, w godz. 10.00-17.00, z wyjątkiem dni, w których Sala jest wynajmowana


 Członkowie Rady Wydziału, którzy mają problem z zalogowaniem się na stronie Wydziału Historycznego powinni skontaktować się mailem z dyrektorem administracyjnym Wydziału mgr Magdaleną Nowakowską dyrektor.wh.adm@uw.edu.pl
Dla tych osób zostanie wygenerowane nowe hasło startowe.

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2015-04-28 10:43:35
Zredagował:Magdalena Nowakowska Dziekanat Wydziału Historycznego UW, tel.:+48 22 55 22 535, email:dyrektor.wh.adm@uw.edu.pl
Liczba odsłon strony:499529