Komunikaty

plakat CLIO

plakat CLIO

Autor: A.M.Bauer


Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Historycznego

przeprowadzonych w dn. 28 października 2015 roku

 

Przedstawiciele samodzielnych nauczycieli akademickich:

dr hab. Iwona Luba,

dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano,

dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz,

dr hab. Marek Tobera.

Przedstawiciele innych nauczycieli akademickich:

dr Marek Czapelski,

dr Marcin Roszkowski,

dr Michał Starski.

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Emilia Mroczkowska.

 

 


Z przyjemnością informujemy, że minionej soboty odbyła się uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego Uniwersytetu Dzieci połączona z galą wręczenia nagród dla najlepszych wykładowców roku akademickiego 2014/15.

W gronie wyróżnionych za najlepsze warsztaty znalazł się dr Wiesław Więckowski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Serdecznie gratulujemy.


Dwoje naszych pracowników otrzymało nagrody Prezesa Rady Ministrów:

 

prof.dr hab. Włodzimierz Borodziej za osiągnięcia naukowe i wybitny dorobek naukowy;

dr hab. Monika Rekowska  za wysoko oceniane osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego - dzieło „W poszukiwaniu antycznej Cyrenajki… 200 lat badań na tle rozwoju zainteresowań archeologią w Europie (1706-1911)”.

Gratulujemy

------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga!

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że można składać wnioski o przyznanie nagród Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku. Zasady i tryb przyznawania określa  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz.U. z 2013, poz. 296):

 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000296

 

Nagrody za osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne dotyczą osiągnięć uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, natomiast nagrody za osiągnięcia organizacyjne dotyczą osiągnięć uzyskanych w poprzednim roku akademickim. Nagrody mają charakter nagród indywidualnych, z wyjątkiem nagród za osiągnięcia dydaktyczne, które mogą mieć również charakter nagród zespołowych.

            Uprzejmie proszę o przekazywanie kandydatur do nagród Ministra za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w § 11 ww. rozporządzenia, do dziekanatu Wydziału Historycznego w nieprzekraczalnym terminie do dnia    31 grudnia 2015 r.

Wniosek w formie elektronicznej (elektroniczna wersja dostępna jest   na stronie: http: //portal.uw.edu.pl/web/biuro-spraw-pracowniczych/formularze-/-druki-do-pobrania oraz dokumentację proszę przekazać na adres: wh.dziekanat.sog@uw.edu.pl

            Uprzejmie przypominam, iż Rektor może zgłosić w danym roku tylko jednego kandydata do nagrody w danej kategorii.

Nagroda za całokształt dorobku, obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne  i organizacyjne, może być przyznana wyłącznie nauczycielowi akademickiemu posiadającemu tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki.

                                                                          Z poważaniem

                                                                     Dziekan Wydziału Historycznego

                                                                     Prof. dr hab. Elżbieta B. Zybert

 


Czwarta edycja konkursu „Diamentowy Grant” rozstrzygnięta. W tegorocznej edycji wśród laureatów znalazło się pięciu studentów Wydziału Historycznego UW.

Weronika Karpińska, Gdy Rzymianin przybył do Edomu. Proces przekształcania królestwa nabatejskiego w rzymską prowincję Arabię

Aleksandra Jakubczak, Żydzi i Polacy w walce z handlem „żywym towarem” na przełomie XIX i XX wieku. Ziemie polskie na tle porównawczym

Oskar Kubrak, Poszukiwania nieznanego obozu legionu IV scytyjskiego w Armenii

Magdalena Luto, W służbie króla czy kanclerza? Działalność polskich dyplomatów w obliczu długiej wojny habsbursko-osmańskiej 1593-1606. Studium prozopograficzne w oparciu o teorię aktora-sieci

Sebastian Rajewicz, Tethrippon Euagorasa. Schole w Sparcie w V-IV wieku p.n.e


 

22 kwietnia Senat UW uchwalił Regulamin Studiów, który ma wejść w życie od przyszłego roku akademickiego. Jego treść dostępna jest w Monitorze UW:

http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/2440/M.2015.71.U.351.pdf

 

Studenci będą mieli teraz m.in. prawo do oceniania pracy biur administracji, które ich obsługują, czy korzystania z pomocy Uniwersytetu w pozyskiwaniu grantów naukowych i prowadzeniu badań. Nowością jest także np. możliwość skorzystania z urlopu naukowego i okolicznościowego przez studentów studiów II stopnia już na pierwszym roku ich trwania.

 

Na najczęstsze pytania, pojawiające się w dyskusji nad nowym regulaminem, staraliśmy się odpowiedzieć w komunikacie zamieszczonym na stronie głównej UW: http://www.uw.edu.pl/nowy-regulamin-studiow-uw/

 

Dla osób, które mają dodatkowe pytania i wątpliwości, powstał specjalny adres mailowy: regulaminstudiow@uw.edu.pl. Odpowiedzi udzielają na bieżąco pracownicy Biura Spraw Studenckich.

 


W związku z dużym zainteresowaniem zwiedzających uprzejmie informujemy, że decyzją Pani Dziekan Sala Kolumnowa będzie otwarta dla zwiedzających w każdą środę, w godz. 10.00-17.00, z wyjątkiem dni, w których Sala jest wynajmowana


 Członkowie Rady Wydziału, którzy mają problem z zalogowaniem się na stronie Wydziału Historycznego powinni skontaktować się mailem z dyrektorem administracyjnym Wydziału mgr Magdaleną Nowakowską dyrektor.wh.adm@uw.edu.pl
Dla tych osób zostanie wygenerowane nowe hasło startowe.

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2015-11-24 12:57:07
Opis ostatniej aktualizacji:mn
Zredagował:Magdalena Nowakowska Dziekanat Wydziału Historycznego UW, tel.:+48 22 55 22 535, email:dyrektor.wh.adm@uw.edu.pl
Liczba odsłon strony:548206