Komunikaty

ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAłU HISTORYCZNEGO UW

Prof. Małgorzaty Karpińskiej

W dniu 2 listopada 2016 r. (środa) ustanowione zostały GODZINY DZIEKAŃSKIE do godz. 12.00


Sprawozdanie – Protokół  Wydziałowej Komisji Wyborczej

 

dotyczący wyboru prodziekanów Wydziału Historycznego UW

w kadencji 2016-2020

1. Data zebrania wyborczego 23 maja 2016............................................................

2. Przewodniczył zebraniu (podać tel., e-mail) Michał Kopczyński, 508 714 839, m.kopczynski@uw.edu.pl

3. Sposób powiadomienia wyborców o zebraniu wyborczym  mailling bezpośredni

4. Komisja skrutacyjna w składzie:

1) Alicja Kulecka

2) Tomasz Scholl

3) Wiesław Więckowski

4) Wojciech Lechowski

5. Liczba mandatów do obsadzenia 3..............................................................

6. Liczba mandatów obsadzonych 3...................................................................

7. Liczba osób uprawnionych do głosowania 195....................

8. Liczba osób obecnych na zebraniu 134 (na podstawie liczby wydanych kart do głosowania)

9. Wszyscy zgłoszeni kandydaci (podać tytuł, stopień naukowy, nazwisko, imię)

1) dr hab. Jurkowlaniec Grażyna

2) dr hab. Kontny Bartosz

3) dr hab. Skwierczyński Krzysztof

10. Liczba głosów oddanych na kandydatów (podać tytuł, stopień naukowy, nazwisko, imię)                         głosy:             za        przeciw          wstrzymujący

1)  dr hab. Jurkowlaniec Grażyna                   104           19                   9

2)  dr hab. Kontny Bartosz                            115             9                 10

3)  dr hab. Skwierczyński Krzysztof                112           11                  11

11. W przeprowadzonych głosowaniach wybrano (podać tytuł, stopień naukowy, nazwisko, imię):

1) dr hab. Jurkowlaniec Grażyna

2) dr hab. Kontny Bartosz

3) dr hab. Skwierczyński Krzysztof

12. Miejsce przechowywania dokumentów wyborczych i nazwisko oraz imię osoby odpowiedzialnej (podać tel, e-mail) Dziekanat Wydziału Historycznego UW, +48 22 55 24 536 wh.dziekanat.sog@uw.edu.pl.

 

Przewodniczący zebrania:

Michał Kopczyński

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej.

Michał Kopczyński

 

Protokolant:

Agata Paśnik-Mianowska


Sprawozdanie – Protokół Wydziałowej (Okręgowej)* Komisji Wyborczej

(Komisji Wyborczej podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem, o której mowa w § 18 ust. 1 Statutu UW)*

dotyczący wyboru dziekana Wydziału Historycznego UW

w kadencji 2016-2020

 

1. Data zebrania wyborczego 21 kwietnia 2016

2. Przewodniczył zebraniu (podać tel., e-mail) Michał Kopczyński, 508 714839, m.kopczynski@uw.edu.pl

3. Sposób powiadomienia wyborców o zebraniu wyborczym zawiadomienie pisemne, plakaty, mailing indywidualny (kilkukrotny)

4. Komisja skrutacyjna w składzie:

1)                 .Alicja Kulecka

2)                 .Tomasz Scholl

3)                  Wiesław Więckowski

5. Liczba mandatów do obsadzenia..1

6. Liczba mandatów obsadzonych 0

7. Liczba osób uprawnionych do głosowania..195

8. Liczba osób obecnych na zebraniu 157 (na podstawie liczby wydanych głosów w głosowaniu I), 156 (na podstawie liczby wydanych głosów w głosowaniu II)

9. Wszyscy zgłoszeni kandydaci (podać tytuł, stopień naukowy, nazwisko, imię)

1)                 dr hab., prof. UW Karpińska Małgorzata

2)                  prof. dr hab. Kołodziejczyk Dariusz

3.) prof. dr hab. Ziółkowski Mariusz

10. Liczba głosów oddanych na kandydatów (podać tytuł, stopień naukowy, nazwisko, imię)

                                                                                  głosowanie I głosowanie II

3) dr hab., prof. UW Karpińska Małgorzata                        73                   88

4) prof. dr hab. Kołodziejczyk Dariusz                               61                   66

3.) prof. dr hab. Ziółkowski Mariusz                                  22

11. W przeprowadzonych głosowaniach wybrano (podać tytuł, stopień naukowy, nazwisko, imię):

1)                  dr hab., prof. UW Małgorzata Karpińska

12. Miejsce przechowywania dokumentów wyborczych i nazwisko oraz imię osoby odpowiedzialnej (podać tel, e-mail) Dziekanat Wydziału Historycznego UW, +48 22 55 24 536 wh.dziekanat.sog@uw.edu.pl.

 

Przewodniczący zebrania:

..................................................................

Michał Kopczyński

Przewodniczący Komisji Wyborczej

.................................................................

Michał Kopczyński

 

Protokolant:

....................................

Agata Paśnik-Mianowska


Zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 27 października 2015 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

 


W roku 2015 decyzją Jury nagrody CLIO  otrzymali:

Kategoria Monografie i Syntezy

 

Nagroda I

prof. dr hab. Tomasz  Kizwalter

W stronę równości

dr hab. Tomasz Waliszewski

Elaion. Olive oil production in Roman and Byzantine Syria-Palestine

 

Nagroda II

dr hab. Agnieszka Kościańska

Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce

dr hab. Aneta Pieniądz

Więzi braterskie we wczesnym średniowieczu. Wyobrażenia i praktyka społeczna

dr hab. Janusz  Z. Wołoszyn

Wróg – Inny – Sąsiad. Obraz obcego w kulturze Moche

 

Nagroda III

prof. dr hab. Elżbiety Jastrzębowskiej

 Podziemia antycznego Rzymu

prof. dr hab. Jerzy Kruppe i mgr Martyna Milewskia

Dzieje Zamku w Pucku

dr Amanda Krzyworzeka

 Rolnicze strategie pracy i przetrwania. Studium z antropologii ekonomicznej

dr hab. Anna Michałowska-Mycielska

Sejm żydów litewskich  

dr hab. Piotr Węcowski

Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza


Z przyjemnością informujemy, że minionej soboty odbyła się uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego Uniwersytetu Dzieci połączona z galą wręczenia nagród dla najlepszych wykładowców roku akademickiego 2014/15.

W gronie wyróżnionych za najlepsze warsztaty znalazł się dr Wiesław Więckowski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Serdecznie gratulujemy.


Czwarta edycja konkursu „Diamentowy Grant” rozstrzygnięta. W tegorocznej edycji wśród laureatów znalazło się pięciu studentów Wydziału Historycznego UW.

Weronika Karpińska, Gdy Rzymianin przybył do Edomu. Proces przekształcania królestwa nabatejskiego w rzymską prowincję Arabię

Aleksandra Jakubczak, Żydzi i Polacy w walce z handlem „żywym towarem” na przełomie XIX i XX wieku. Ziemie polskie na tle porównawczym

Oskar Kubrak, Poszukiwania nieznanego obozu legionu IV scytyjskiego w Armenii

Magdalena Luto, W służbie króla czy kanclerza? Działalność polskich dyplomatów w obliczu długiej wojny habsbursko-osmańskiej 1593-1606. Studium prozopograficzne w oparciu o teorię aktora-sieci

Sebastian Rajewicz, Tethrippon Euagorasa. Schole w Sparcie w V-IV wieku p.n.e


W związku z dużym zainteresowaniem zwiedzających uprzejmie informujemy, że decyzją Pani Dziekan Sala Kolumnowa będzie otwarta dla zwiedzających w każdą środę, w godz. 10.00-17.00, z wyjątkiem dni, w których Sala jest wynajmowana


 Członkowie Rady Wydziału, którzy mają problem z zalogowaniem się na stronie Wydziału Historycznego powinni skontaktować się mailem z dyrektorem administracyjnym Wydziału mgr Magdaleną Nowakowską dyrektor.wh.adm@uw.edu.pl
Dla tych osób zostanie wygenerowane nowe hasło startowe.

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2016-10-27 15:34:07
Opis ostatniej aktualizacji:Dokonano zmian bez konieczności ich opisu (zgodnie z parametrami systemu).
Zredagował:Katarzyna Leng Sekcja ds. Studenckich, tel.:+48 22 55 20 777, email:k.leng@uw.edu.pl
Liczba odsłon strony:640456