Komunikaty

      UROCZYSTA INAUGURACJA
roku akademickiego 2018/2019 DLA NOWO PRZYJĘTYCH STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ODBĘDZIE SIĘ 2 PAŹDZIERNIKA 2018 r. o godz. 10.00 W SALI KOLUMNOWEJ W INSTYTUCIE HISTORYCZNYM

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCI


Z dumą i radością informuję, że dwa kierunki prowadzone na Wydziale Historycznym UW

                             HISTORIA oraz ARCHEOLOGIA

ponownie zwyciężyły w rankingu Kierunków Studiów

  w ramach Rankingu Szkół Wyższych  Perspektywy 2018                              

                                                                                         dziekan WH                                                                       dr hab. Małgorzata Karpińska, prof. UW


W celu zapoznania się z zakresem ochrony informacji i przetwarzania danych osobowych w szczególności z przepisami RODO dla pracowników Wydziału Historycznego zostało zorganizowane szkolenie w dwóch terminach do wyboru :

5 czerwca 2018, godz. 10.00 – 12.00, Sala Kolumnowa WH UW

27 czerwca, godz. 10.00 – 12.00, Sala Kolumnowa WH UW

Szkolenia poprowadzi Inspektor Ochrony Danych UW.

Szkolenie jest obowiązkowe dla osób:

- pełniących funkcje: kierownicze tj. dyrektorów, kierowników

- pracowników administracji w Dziekanatach WH

- dla pracowników sekretariatów w Instytutach WH oraz w OBP

- dla członków Komisji rekrutacyjnych/ stypendialnych/ konkursowych

W szkoleniu uczestniczyć mogą wszyscy pracownicy Wydziału Historycznego.


Zapraszamy na warsztaty: „Rodzice na Uniwersytecie”!

Projekt jest adresowany do całej społeczności akademickiej UW. Dedykowany jest kwestiom łączenia roli rodzica z perspektywą studencką, doktorancką i pracowniczą na UW.

Finansowany jest w ramach Budżetu Partycypacyjnego UW jako oddolny projekt warsztatowo-naukowy, współtworzony przez wszystkich jego uczestników, stanowiący przestrzeń do dyskusji o zmianie UW w miejsce bardziej przyjazne rodzicom i dzieciom. Poprzez zebranie historii przedstawiających łączenie ról rodzica ze studiowaniem i/lub pracą na uczelni chcemy przybliżyć władzom naszej uczelni perspektywę, z jakiej na nasz uniwersytet patrzą „rodzice na UW”. Chcemy także pomóc rodzicom w rozwiązaniu ich kłopotów: natury prawnej czy psychologicznej.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę http://rodzice.partycypacyjny.uw.edu.pl/

Ostatnie dwa warsztaty odbędą się w terminach 5 czerwca i 14 czerwca: http://rodzice.partycypacyjny.uw.edu.pl/zapisz-sie-na-warsztaty/, w sali 308 w Starym BUWie. Zapewniamy poczęstunek w trakcie trwania warsztatów.

Nasi eksperci to znakomici: prawnik, psycholog i pedagog: 

http://rodzice.partycypacyjny.uw.edu.pl/przykladowa-strona/kto-za-tym-stoi/

Projekt został objęty patronatem Prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Anny Gizy-Poleszczuk. 

Zapraszamy serdecznie!                                        


Szanowni Państwo

zgodnie z decyzją Dziekana Wydziału Historycznego UW
prof. Małgorzaty Karpińskiej,
w dniu 1 czerwca 2018 r. zostają ustanowione godziny dziekańskie.

Jest to dzień wolny od zajęć.

 


Z dumą i radością informuję, że dwa kierunki prowadzone na Wydziale Historycznym UW

                     ARCHEOLOGIA  i HISTORIA

zajęły pierwsze miejsce w rankingu Kierunku Studiów

                                                       "Perspektywy" 2017

                                                                                         dziekan WH                                                                       dr hab. Małgorzata Karpińska, prof. UW


OGŁOSZENIE


Zaproszenie do udziału w badaniach Globsec Policy Institute oraz Ośrodka Analiz Politologicznych UW na temat orientacji w polityce zagranicznej

Pozostał już tylko nieco ponad miesiąc do Global Security Forum w Bratysławie, a realizatorzy badań przygotowywanych na to spotkanie nadal potrzebują odpowiedzi studentów Wydziału Historycznego UW w ankiecie na temat polityki zagranicznej oraz udziału wybranych spośród nich w zogniskowanym wywiadzie grupowym. Wszyscy Ci studenci, którzy wezmą udział w wywiadzie – zostaną także zaproszeni do udziału w warsztacie dotyczącym prowadzenia badań jakościowych. Serdecznie zapraszamy - ankietę znajdziecie tutaj:

 

https://goo.gl/forms/7xPePtRVxPMEyWVp1

 W ramach działań Platformy Otwartej Nauki w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim (ICM UW) uruchomione zostało w roku 2015 Repozytorium Otwartych Danych - RepOD (https://repod.pon.edu.pl/).

RepOD jest serwisem bezpłatnym, przeznaczonym dla wszystkich polskich naukowców, ze wszystkich dziedzin nauki. Służy do otwartego udostępniania danych naukowych - takich, które zostały wytworzone, zebrane lub opisane na potrzeby działalności badawczej.

Otwarte udostępnianie danych jest coraz powszechniejsze w świecie naukowym. Udostępnienia danych wykorzystanych w opublikowanych artykułach wymaga bardzo wiele czasopism naukowych, w kolejnych krajach  instytucje finansujące naukę w ramach umów grantowych wprowadzają obowiązek otwartego udostępniania danych pochodzących z finansowanych przez nie badań. Także Komisja Europejska zaleca, by dane badawcze pochodzące z projektów finansowanych w ramach programu Horyzont 2020 były udostępniane w repozytoriach danych.

W RepOD można udostępniać zarówno dane już wykorzystane w publikacjach naukowych, jak i dane jeszcze nie wykorzystane; zarówno dane surowe, jak i przetworzone  -  decyzje w tym zakresie należą do twórców danych. Umieszczenie danych w repozytorium ułatwia ich ponowne wykorzystanie, zarówno przez samych twórców (dzięki temu, że dane są prawidłowo opisane), jak i przez innych zainteresowanych. Dzielenie się danymi badawczymi poprawia jakość i efektywność nauki. Badania naukowe posuwają się naprzód szybciej - jest mniej konkurencji, a więcej współpracy. Dostępność danych dla badaczy z innych dziedzin nauki i osób spoza środowiska akademickiego daje szanse na ich nowatorskie wykorzystanie. Dzięki otwartym danym łatwiej zweryfikować opublikowane wyniki badań, łatwiej walczyć z oszustwami i nierzetelnością naukową. Każdy zbiór danych umieszczony w RepOD otrzymuje numer DOI (digital object identifier), dzięki czemu może być jednoznacznie cytowany w pracach naukowych. RepOD zapewnia także bezpieczną, długoterminową archiwizację.

Więcej na temat otwartych danych badawczych można dowiedzieć się z artykułu:
https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2016/07-08/otwieranie-malych-danych-badawczych/

Zachęcamy wszystkich badaczy do korzystania z serwisu: zarówno do deponowania w nim swoich danych, jak i do korzystania z udostępnionych zbiorów. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania repozytorium można kierować na adres repod@pon.edu.pl.

 


Od dnia 2 stycznia 2017 roku Sekcja Ekonomiczno-Finansowa WH w piątki jest nieczynna dla interesantów.


Szanowni Państwo,

od 2 stycznia 2017 obowiązują nowe zasady wynajmu Sali Kolumnowej. Szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce "wynajem Sali Kolumnowej"


Informacja o możliwości wykorzystania platformy cyfrowej UW w e-learningu

Ulotka Come

Wydziałowy Pełnomocnik ds e-learningu, dr hab. Monika Rekowska, przewiduje w połowie stycznia spotkanie dla wszystkich osób zainteresowanych tematem. Bliższe dane (dokładna data, godzina i miejsce) zostaną podane w późniejszym terminie.


Zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 27 października 2015 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

 


-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2017-06-13 15:32:34
Opis ostatniej aktualizacji:us
Zredagował:Urszula Smolińska Samodzielna Sekcja ds. Ogólnych, tel.:+48 22 55 24 536, +48 22 826 21 30, email:usmolinska@uw.edu.pl
Liczba odsłon strony:846235