WYNAJEM SALI KOLUMNOWEJ - Wynajem Sali Kolumnowej

Sala Kolumnowa, jedna z najpiękniejszych auli w Warszawie, może być wynajmowana zarówno jednostkom uniwersyteckim, jak i instytucjom zewnętrznym.

 

W sprawie rezerwacji, warunków najmu należy kontatkować się z Dyrektor Administracyjną Wydziału Historycznego mgr Magdaleną Nowakowską, drogą mailową pod adresem: dyrektor.wh.adm@uw.edu.pl.

 

Zaznaczamy jednak, że Wydział Historyczny nie bierze udziału w organizacji imprez czy wydarzeń, które odbywają się w Sali Kolumnowej w ramach najmu.

SZANOWNI PAŃSTWO,

W LIPCU 2018 ROKU WYNAJEM SALI KOLUMNOWEJ BĘDZIE BARDZO OGRANICZONY

SALA KOLUMNOWA W SIERPNIU 2018 ROKU NIE BĘDZIE WYNAJMOWANA

 

Regulamin wynajmu Sali Kolumnowej WH UW

 

  1. Sala Kolumnowa dla Instytutów wchodzących w skład  Wydziału Historycznego oraz dla Ośrodka Badań Prekolumbijskich w dniach i godzinach otwarcia budynku Instytutu Historycznego wynajmowana jest nieodpłatnie. W celu dokonania rezerwacji należy: uzgodnić termin z Dyrektorem Administracyjnym Wydziału Historycznego UW drogą elektroniczną e-mail: dyrektor.wh.adm@uw.edu.pl , a następnie wypełnić formularz wynajmu dostępny na stronie www.wh.uw.edu.pl/salakolumnowa. Organizowane wydarzenie powinno być zaopiniowane przez Dyrektora Instytutu /Kierownika OBP.  Organizacje studenckie działające na Wydziale Historycznym muszą przedstawić opinię opiekuna naukowego. Koszty dłuższego otwarcia budynku, po wcześniejszym uzgodnieniu z Administratorem Budynku, ponosi wynajmujący.
  2. Dla Jednostek Uniwersytetu Warszawskiego Sala Kolumnowa wynajmowana jest odpłatnie w dniach i godzinach otwarcia budynku Instytutu Historycznego.
  3. Wysokość czynszu ustalana jest według informacji prezentowanych w zamieszczonej poniżej tabeli.
  4. Koszt wynajmu Sali Kolumnowej na „imprezy specjalne” inne niż spotkania naukowe (np. bankiety, przyjęcia, bale, pokazy…) ustalany jest indywidualnie.
  5. W celu dokonania rezerwacji należy:  uzgodnić  termin drogą elektroniczną z  Dyrektorem  Administracyjnym Wydziału Historycznego UW, e-mail: dyrektor.wh.adm@uw.edu.pl   i wypełnić formularz wynajmu dostępny poniżej.
  6. Koniecznym warunkiem dokonania rezerwacji w celach komercyjnych przez Jednostki spoza UW jest podpisanie umowy.
  7. Osoba rezerwująca Salę Kolumnową odpowiedzialna jest również za zakończenie wydarzenia odbywającego się w Sali i pozostaje do końca „oddając” Salę portierowi.
  8. Nie stosujemy zniżek stawki dla instytucji uniwersyteckich, ani organizacji studenckich.
  9. Koszty dłuższego otwarcia budynku ponosi wynajmujący.

10.  Jeśli Sala wynajmowana jest na wydarzenia, którym towarzyszy catering, w ramach 
umowy najmu możemy na ten cel udostępnić pomieszczenie pomocnicze. Wydział nie uczestniczy w organizacji imprez, na które wynajmowana jest Sala. Organizacja cateringu również leży po stronie najemcy; podobnie jak i uzyskanie zgody Rektora UW na spożywanie alkoholu.

11.  Wyposażenie: w Sali znajduje się 100 krzeseł, stół prezydialny, 3 mikrofony,  system nagłaśniający nawę główną, ekran, rzutnik.

12.  Wynajem Sali Kolumnowej „z mediami” obejmuje udostępnienie 3 mikrofonów,  systemu nagłaśniającego nawę główną oraz ekranu i rzutnika. Nie zapewniamy komputera ani czytnika pamięci. Żeby podłączyć komputer do projektora należy pobrać z portierni kabel.

13.  Najemca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy użytkowaniu Sali Kolumnowej, aby nie uszkodzić znajdujących się w niej zabytków: figur z kolekcji d. Gabinetu Wzorów Gipsowych UW oraz stiukowych kolumn. W szczególności zabronione jest:

- dotykanie figur gipsowych, opieranie się o nie i ich podstawy, narażanie na kontakt z płynami, brudzenie, zawieszanie czegokolwiek na nich, przykrywanie;

- kładzenie jakichkolwiek przedmiotów na podstawach figur, w tym przede wszystkim kieliszków, kubków czy szklanek z napojami, jedzenia, czy długopisów;

- uderzanie w stiukowe kolumny, opieranie o nie przedmiotów mogących powodować zarysowania.

14.  Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania przez niego Sali Kolumnowej, a w szczególności do pokrycia kosztów specjalistycznych prac konserwatorskich w wypadku naruszenia stanu któregokolwiek ze znajdujących się w niej zabytków.

15.  Najemca świadomy jest, że w wypadku szczególnie drastycznego łamania regulaminu (celowe niszczenie, odrywanie fragmentów odlewów gipsowych, zalewanie, wykorzystywanie ich wizerunków do propagowania zabronionych prawem treści),  może podlegać zgodnie z art. 294 § 2 Kodeksu Karnego karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

16.  Najemca zobowiązany jest do uprzedniego uzyskania zgody Właściciela odlewów gipsowych na utrwalanie (robienie zdjęć, nagrań, itp.) ich wizerunków w celach komercyjnych (np. publikacja w czasopismach, drukach zwartych i ulotnych, w Internecie, telewizji, każda forma reklamy).Cennik wynajmu Sali Kolumnowej na 2018 rok

Formularz wynajmu Sali Kolumnowej

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2017-07-05 10:30:31
Opis ostatniej aktualizacji:Dokonano zmian bez konieczności ich opisu (zgodnie z parametrami systemu).
Zredagował:Magdalena Nowakowska Dziekanat Wydziału Historycznego UW, tel.:+48 22 552 45 51; +48 723 030 061, email:dyrektor.wh.adm@uw.edu.pl
Liczba odsłon strony:41340