UCHWAŁY RADY WYDZIAŁU - Uchwały RW w latach 2013-2016

Uchwała Rady Wydziału 74/2013 - maksymalna liczba doktorantów


Uchwała Rady Wydziału 75/2013 - okres zamknięcia przewodu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału 76/2013 - zasady powoływanoia promotorów pomocniczych


Uchwała Rady Wydziału 77/2013 - Nowelizacja Zasad i procedur kontroli jakości procesu dydaktycznego


załącznik - Zasady i procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Historycznym, Tekst jednolity z 23.10.2013


Uchwała nr 78 z 23.X.2013 r.


Uchwała nr 79/2013 w sprawie otwarcia studiów I stopnia na kierunku Judaistyka w Instytucie Historycznym w roku akademickim 2014/2015


załącznik - wniosek o otwarcie kierunku studiów Judaistyka


Uchwała nr 80 z 26 lutego 2014 r.


Uchwała nr 81-zamknięcie studiów podyplomowych w IA


Uchwała nr 82 nadania stopnia doktora habilitowanego


Uchwała nr 83 nadanie stopnia doktora habilitowanego


Uchwała nr 84 z 22.X.2014 r. nadanie stopnia doktora habilitowanego dr M.Radkowskiej-Walkowicz


Uchwała nr 84a w sprawie nadania stopnia doktora Antsar Ali Abed


Uchwała nr 85 z 26.XI.2014 r. - sprawa dr K.Jakubiaka


Uchwała nr 86 - dr E.Szot-Radziszewska


Uchwała nr 87a w sprawie nadania stopnia doktora M. Faszczy


Uchwała nr 87b w sprawie nadania stopnia doktora B. Borkowskiej


Uchwała nr 87c w sprawie nadania stopnia doktora M. Godlewskiej


Uchwała nr 88 z dn. 10 XII 2014 - wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu D. Kuźminie


Uchwała nr 89 z dn. 10 XII 2014 - wyznacznie kandydatów na recenzentów wniosku o nadanie tytułu D. Kuźminie


Uchwała nr 90 z 10 grudnia 2014 w sprawie nadania stopnia dr hab. Noemi Modnickiej


Uchwała nr 91 w sprawie nadania stopnia doktora M. Bogackiemu


Uchwała nr 92 w sprawie nadania stopnia doktora A. Bagińskiej


Uchwała nr 93 w sprawie nadania stopnia doktora M. Materze


Uchwała nr 94 w sprawie nadania stopnia doktora S. Domaradzkiej


Uchwała nr 95 w sprawie nostryfikacji dyplomu K. Sviderskiej


Uchwała nr 96 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Piotrowi Węcowskiemu


Uchwała nr 97a w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i nr 97b w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Markowi Olszewskiemu


Uchwała nr 98 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Tomaszowi Schollowi


Uchwała nr 99 w sprawie zmiany nazwy Zakładu Dydaktyki w IH


Uchwała nr 100 w sprawie nostryfikacji dyplomu K. Myzgina


Uchwała nr 101 w sprawie nadania stopnia doktora K. Paduszkowi


Uchwała nr 102 w sprawie zmiany statusu Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce


Uchwała nr 103 w sprawie utworzenia Zakładu Badań Nieinwazyjnych w IA


Uchwała nr 104 w sprawie zmiany Zakładu Antropologii Historycznej w IA


Uchwałą nr 105 w sprawie rekrutacji na studia doktoranckie w roku 2015/2016


Uchwała nr 106 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Sławomirowi Rzepce


Uchwała nr 107 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Januszowi Wołoszynowi


Uchwała nr 108 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Anecie Pieniądz


Uchwała nr 109a w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i nr 109b w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Witoldowi Gumińskiemu


Uchwały nr 110-113 - wystąpienie o stypendium Ministra NiSW dla młodych naukowców dla: M. Wróblewskiej, J. Adamskiego, M. Gamrat i N. Królikowskiej


Uchwała nr 114 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Kościańskiej


Uchwała nr 115 w sprawie odwołania dr. Marka Olszewskiego od uchwały RW w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego


Uchwała nr 116 w sprawie nadania stopnia doktora M. Brzezińskiej


Uchwała nr 117 w sprawie utworzenia Praconi Skanerów w IA


Uchwała nr 118 w sprawie habilitacji M. Olszewskiego


Uchwała nr 119 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego M. Olszewskiemu


Uchwała nr 120 w sprawie nadania stopnia doktora M. Toberze


Uchwała nr 121 w sprawie nadania stopnia doktora J. Zapale


Uchwała nr 122 w sprawie poparcia nadania tytułu D. Kuźminie


Uchwałą nr 123 w sprawie punktacji biogramów w PSB


Uchwały nr 124-129 w sprawie nadania stopnia doktora M. Majwskiemu, K. Wieleckiemu, P. Nowakowskiemu, B. Włodarczyk, U. Ciołkiewicz-Latek


Uchwały nr 132-136 w sprawie nadania stopnia doktora M. Osieckiej, T. Kulisiewiczowi, M. Grabowskiemu, M. Gradowskiemu, H. Patzer


Uchwała nr 137 w sprawie strategii średniookresowej Wydziału


- załącznik do uchwały 137: tekst strategii Wydziału


uchwała RW nr 138 w sprawie wniosku IH o dofinansowanie z FID


uchwały RW nr 139-143 (nadanie stopnia dr I. Łodzińskiej, M. Dębińskiej, U. Iwaszczuk, B. Kotowskiemu, M. Owczarskiej)


Uchwała nr 144 w sprawie nostryfikacji dyplomu p. Natallii Paulovich


Uchwała nr 145 w sprawie nostryfikacji dyplomu p. Sergeya Alexeeva


uchwały RW 146-149 (wszczęcie przewodu doktorskiego (K. Morawski, M. Kajdańska, M. Biłozór-Salwa, K. Żojdź),


uchwała RW nr 150 (wyznaczenie recenzentów rozprawy dokt. M. Staneckiego)


Uchwała nr 151 w sprawie wyrażenie zgody RW na wyłączednie IINiSB ze struktur Wydziału


uchwała RW nr 152 nadanie stopnia dr mgr. Agacie Szydłowskiej


uchwały RW nr 153-155 (wyznaczenie recenzentów rozpraw dokt. (R. Fetnera, K. Seroki, W. Małkowskiego)


Uchwała nr 156 w sprawie wyboru Wydziałowej Komisji Wyborczej


Uchwała 157 w sprawie przyjęcia nowelizacji Regulaminu Wydziału


załącznik do uchwały 157


Uchwała nr 163 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Błażejowi Brzostkowi


Uchwała nr 164 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Piotrowi Osęce


Uchwała nr 165 w sprawie nostryfikacji dyplomu magisterskiego Roberto Pimentela Nity


Uchwała nr 166 w sprawie doktoratu honoris causa prof. Piotra Steinkelera


Uchwała nr 167 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Dariuszowi Szelągowi


Uchwała nr 168 w sprawie wystąpienia o stypendium Ministra NiSW dla dr Sławomira Wadyla


Uchwała nr 169 w sprawie wystąpienia do Senatu UW o otwarcie kierunku studiów "Historia i kultura Żydów"


Uchwała nr 174 w sprawie wystąpienia o stypendium Ministra NiSW dla dr Mateusza Bacy


Uchwała nr 175 w sprawie opłat za studia doktoranckie dla cudzoziemców


Uchwała nr 176 w sprawieprzeniesienia uprawnień habilitacyjnych na IINiSB


Uchwała nr 177 w sprawieutworzenia Pracowni Konserwacji Zabytków Archeologicznych w IA UW


Uchwała nr 178 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego drDariuszowi Grygrowskiemu


Uchwała nr 186 w sprawie nostryfikacji dyplomu magisterskiego Soniego Kumara


Uchwała nr 197 Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego


ZAŁACZNIK DO UCHWAŁY 197 Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity z 27 kwietnia 2016 r.)


Uchwały nr 220-226 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego M. Janickiemu, A. Cieslińskiemu, A. Wodzińskiej, M. Geron, H. Kowalskiemu, B.K. Bielenin-Lenczowskiej i odmowy nadania stopnia M. Geron


Uchwała nr 227 w sprawie nowelizacji Zasad i procedur zapewnienia doskonalenia jakości kształcenia na WH


Uchwała nr 241 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Arturowi Kamczyckiemu


Uchwała nr 242 w sprawie powołania Komisji Oceniającej Samodzielnych Nauczycieli Akademickich


Uchwała nr 243 w sprawie powołania Komisji Oceniającej Pozostałych Nauczycieli Akademickich


Uchwała nr 244 w sprawie powołania Komisji Finansowo-Budżetowej


Uchwała nr 245 w sprawie powołania Komisji do Spraw Regulaminu Wydziału Historycznego

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2016-10-27 16:56:01
Opis ostatniej aktualizacji:Dokonano zmian bez konieczności ich opisu (zgodnie z parametrami systemu).
Zredagował:Katarzyna Szatkowska Sekcja ds. Studenckich, tel.:(0-22) 55 20 545, email:k.szatkowska@uw.edu.pl
Liczba odsłon strony:54190