BADANIA NAUKOWE - Projekty badawcze na Wydziale Historycznym

Informujemy, że w konkursie na doktoranta–stażystę w projekcie Adopcja jako proces, doświadczenie i instytucja. Perspektywa antropologiczna, finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 14 – HS nr 2017/27/B/HS3/00645 stypendium zostało przyznane mgr Annie Krawczak.


Wydział Historyczny – projekty badawcze (wg daty zakończenia)


POL-on  (baza projektów badawczych) https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/pn?execution=e1s3


Informacja o projektach badawczych na stronie Narodowego Centrum Nauki: link


Tytuł projektu, nazwa Instytutu/nr wew. UW, numer projektu, nazwa programu, kierownik projektu, data zawarcia umowy, termin zakończenia, instytucja finansująca.

Uwaga: stopień naukowy kierownika projektu - zgodnie z datą przyznania grantu

 

The cult of Saints:a christendom-wide study of its origins, spread and development

Instytut Historyczny/7 Program Ramowy Advanced Grant – 340540

Contract No 340540 COS

IDEAS

Kierownik projektu: Bryan Ward-Perkins (University of Oxford)

Kierownik grupy: dr Robert Wiśniewski

1.01.2014-31.12.2018

ERC

 

Nowe technologie reprodukcyjne - perspektywa childhood studies

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej/Gr-4436

2012/07/E/HS3/01024

Sonata Bis

dr Magdalena Radkowska-Walkowicz

3.07.2013-2.07.2018

NCN

 

Marmora Asiatica. Ku archeopetrologii w Polsce

Instytut Archeologii/Gr-4437

2012/07/E/HS3/03971

Sonata Bis

dr Dagmara Wielgosz-Rondolino

1.07.2013-30.06.2018

NCN

 

Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku

Instytut Historyczny/PH-42

0056/NPRH2/H11/81/2013

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

prof. dr hab. Urszula Augustyniak

7.03.2013-6.03.2018

MNISW

 

Clavis scriptorum et operum Medii Aevi Poloniae

Instytut Informacji naukowej i St. Bibliologicznych/PH-36

0067/NPRH2/H11/81/2013

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

dr Jerzy Kaliszuk

21.12.2012-20.12.2017

MNiSW

 

Znaleziska monet rzymskich z ziem Polski i historycznie z Polską związanych (FMRPL)

Instytut Archeologii/PH-20

0047/NPRH2/H11/81/2012

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

prof. dr hab. Aleksander Bursche

20.12.2012-19.12.2017

MNiSW

 

Topory i Powałowie. Polskie rody możnowładcze wobec przemian politycznych,ekonomicznych i kulturowych XI-XIII w., ze szczególnym uwzględnieniem roli Mazowsza w ich działalności

Instytut Historyczny/PM-240

0191/DIA/2013/42

Diamentowy Grant

Norbert Gołdys

17.07.2013-16.07.2017

MNISW

 

Tumulty wyznaniowe w dwóch stolicach Rzeczypospolitej: w Krakowie i Wilnie, od XVI do XVIII w.-geneaza, mechanizmy, uczestnicy

Instytut Historyczny/PM-242

0180/DIA/2013/42

Diamentowy grant

Dawid Machaj

16.07.2013-15.07.2017

MNiSW

 

Sytuacja kobiet w Sparcie na tle położenia kobiet w innych poleis greckich

Instytut Historyczny/PM-241

0151/DIA/2013/42

Diamentowy grant

Anna Kruszyńska

15.07.2013-14.07.2017

MNiSW

 

Urzędnicy i urzędy Królestwa Polskiego (1815-1914)

Instytut Historyczny/PH-35

0048/NPRH2/H11/81/2012

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

dr hab. Alicja Kulecka

21.12.2012-20.06.2017

MNiSW

 

Pożary w miastach Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa ekonomiczne, społeczne i kulturalne

Instytut Historyczny/PH-16

0085/NPRH2/H11/81/2012

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

prof. dr hab. Andrzej Karpiński

13.12.2012-12.06.2017

MNISW

 

Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły

Instytut Archeologii/Gr-4157

2011/02/A/HS3/00389

Maestro

prof. dr hab. Aleksander Bursche

7.05.2012-7.05.2017

NCN

 

Dlaczego oni nie chcą dla mnie pracować? Praca i wzorce konsumpcji jako czynniki kształtujące relacje między mieszkańcami wsi i miast - etnografia drugich domów

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej /Gr-4673

dr Amanda Krzyworzeka

2013/09/B/HS3/04302

OPUS 5

01.04.2014-31.03.2017

NCN

 

Sprawczość rzeczy. Nowe spojrzenie na sztukę europejską od XIV do XVI wieku

Instytut Historii Sztuki/ Gr-4674

2013/09/B/HS2/01444

OPUS 5

dr hab. Jurkowlaniec Grażyna Izabela 

01.04.2014-31.03.2017

NCN

 

Medycyna tybetanska w kontekście biomedycznego i "tybetańskiego" dyskursu naukowego w Indiach

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej/ Gr-4660

2013/09/N/HS3/01045

PRELUDIUM 5

mgr Karolina Szmigielska

25.03.2014-24.03.2017

NCN

 

Andrzej Frycz Modrzewski. Późny humanizm a reformacja w Rzeczpospolitej XVI w.

Instytut Historyczny/Gr-4669

2013/09/B/HS3/00604

OPUS 5

dr Maciej Ptaszynski

24.03.2014-23.03.2017

NCN


Bizantyńska epistolografia widziana przez pryzmat niepublikowanych listów z wiedeńskiej kolekcji papirusów (IV-VIII w.) – współpraca z Austriacką Biblioteką Narodową w Wiedniu

Instytut Archeologii/Gr-4643

2013/09/N/HS3/02383

PRELUDIUM 5

mgr Konstantinos Balamosev

12.03.2014-11.03.2017

NCN

 

Korespondencja wojskowa hetmana Janusza Radziwiłła w latach 1646-1655

Instytut Historyczny/PH-41

0063/NPRH2/H11/81/2013

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

prof. dr hab. Mirosław Nagielski

7.03.2013-6.03.2017

MNiSW

 

Ideologiczne aspekty rzymskiej inżynierii wojskowej

Instytut Archeologii/Gr-4580

2013/09/N/HS3/02199

PRELUDIUM 5

mgr Anna Zawadzka

3.03.2013-2.03.2017

NCN

 

Pieniądz Republiki Rzymskiej w Europie Środkowej

Instytut Archeologii/Gr-4620

2013/09/D/HS3/04515

SONATA 5

dr Arkadiusz Dymowski

18.02.2014-17.02.2017

NCN

 

Kultura materialna Pucka w późnym średniowieczu. Archeologiczny portret małego miasta na południowym wybrzeżu Bałtyku

Instytut Archeologii/Gr-4601

2013/09/D/HS3/04468

SONATA 5

dr Michał Jakub Starski

17.02.2014-16.02.2017

NCN

 

Rozwój kultu ognia we wczesnej epoce żelaza, na podstawie badań na stanowisku Topaz Gala depe w południowym Turkmenistanie

Instytut Archeologii/Gr-4614

2013/09/B/HS3/04315

OPUS 5

mgr Marcin Wagner

17.02.2014-16.02.2017

NCN

 

Muzyka w Polsce okupowanej 1939-1945

Instytut Muzykologii/Gr-4597

2013/09/D/HS2/01804

SONATA 5

dr Katarzyna Naliwajek-Mazurek

14.02.2014-13.02.2017

NCN

 

Gotyk śląski w okresie rozkwitu. Miejska architektura sakralna lat około 1300-1450

Instytut Historii Sztuki/Gr-4582

2013/09/D/HS2/00545

SONATA 5

dr Jakub Adamski

11.02.2014-10.02.2017

NCN

 

Antyczna Sparta. Spartańska rzeczywistość i mit spartański w polskiej i europejskiej nauce oraz memoire collective

Instytut Historyczny/PH-17

0069/NPRH2/H11/81/2012

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

prof. dr hab. Ryszard Kulesza

20.12.2012-19.12.2016

MNISW

 

Stosunki dawnej Rzeczypospolitej z Persją, krajami Kaukazu i Powołżem. Edycja wyboru dokumentów

Instytut Historyczny/PH-21

0012/NPRH2/H11/81/2012

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

prof. dr hab. Dariusz Kołodziejczyk

20.12.2012-19.12.2016

MNISW

 

Pieśni na głos i fortepian Franza Liszta oraz ich transkrypcje fortepianowe jako przykład XIX-wiecznej praktyki hybrydyzacji gatunków i wzajemnego oświetlana się sztuk

Instytut Muzykologii/Gr-4537

2013/08/S/HS2/00528

Fuga 2

dr Małgorzata Gamrat

1.10.2013-30.09.2016

NCN

 

Edycja krytyczna dzieł wszystkich Brunona z Kwerfurtu

Instytut Historyczny/Gr-4538

2013/08/S/HS3/00188

Fuga 2

dr Miłosz Sosnowski

1.10.2013-30.09.2016

NCN

 

Lokalność, przestrzeń i państwo w alpejskiej dolinie: społeczność lokalna wobec projektu szybkiej kolei (TAV) w Val di Susa

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej/Gr-4546

2013/08/S/HS3/00277

Fuga 2

dr Mateusz Laszczkowski

1.10.2013-30.09.2016

NCN

 

Swoi czy obcy? Pochówki w grobach komorowych na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza

Instytut Archeologii/GR-4549

2013/08/S/HS3/00178

Fuga 2

dr Dariusz Błaszczyk

1.10.2013-30.09.2016

NCN

 

Wymiana dóbr i idei. Handel dalekosiężny w Azji od IV do X wieku n.e.

Instytut Archeologii/Gr-4559

2012/07/E/HS3/01028

Sonata Bis

dr Marta Żuchowska

30.09.2013-29.09.2016

NCN

 

Music migrations in the early modern age: the meeting of the European East, West and South (MusMig)

Instytut Muzykologii/F-398

HERA JRP - Cultural Encounters (CE)

prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska

1.09.2013-31.08.2016

Programy Międzynarodowe

 

Rzym i Warszawa: recepcja antyku i edukacja artystyczna w czasach oświecenia

Instytut Archeologii/PH-56

0215/NPRH2/H11/81/2013

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

prof. dr hab. Jerzy Miziołek

1.08.2013-31.07.2016

MNiSW

 

Turystyka kulinarna,gender i (re)konstrukcja lokalnych kultur jedzenia w południowym Meksyku (stan Oaxaca)

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej/Gr-4498

2012/07/D/HS3/03814

Sonata

dr Renata Hryciuk

16.07.2013-15.07.2016

NCN

 

Inskrypcje honoryfikacyjne ku czci kobiet w miastach greckich jako świadectwo zmiany mentalności obywatelskiej w epoce hellenistycznej i rzymskiej (do początku III w.n.e.)

Instytut Historyczny/Gr-4485

2012/07/B/HS3/03639

Opus

dr hab.Krystyna Stebnicka

15.07.2013-14.07.2016

NCN

 

Familia artists (rodzina artystyczna). Działalność dolnośląskich rodzin rzeźbiarskich w XVIII w., cz.1

Instytut Historii Sztuki/Gr-4431

2012/07/D/HS2/03676

Sonata

dr Jakub Jagiełło

27.06.2013-26.06.2016

NCN

 

Rewolucja międzypaździernikowa. Rok 1957 w Polsce

Instytut Historyczny/Gr-4427

2012/07/B/HS3/01108

Opus

prof. dr hab.Jerzy Kochanowski

19.06.2013-18.06.2016

NCN

 

Krajobraz osadniczy oazy Serachs w okresie sasanidzkim (III-VI w.n.e.)

Instytut Archeologii/Gr-4423

2012/07/B/HS3/00908

Opus

dr hab. Barbara Kaim

18.06.2013-17.06.2016

NCN

 

Systemy tożsamości w Europie Zachodniej wczesnego średniowiecza (V-XI wiek)

Instytut Historyczny/PM-162

0076/DIA/2012/41

Diamentowy Grant

Wojciech Oczkowski

15.06.2012-14.06.2016

MNiSW

 

Ostraka z Marei, czyli jak w V w. zbudowano wielką bazylikę

Instytut Archeologii/Gr-4420

2012/07/B/HS3/03638

OPUS 4

dr hab. Tomasz Derda

13.06.2013-12.06.2016

 

Narodowość i patriotyzm w ponowoczesności. Antropologiczne badania nad tożsamością, wspólnotą i narodem w Szkocji

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej/PM-163

0189/DIA/2012/41

Diamentowy Grant

Maciej Kornobis

13.06.2012-12.06.2016

MNiSW

 

'Al-wara'. Zjawisko "skrupulatności religijnej"

Instytut Historyczny/Gr-4333

2012/05/D/HS3/03521

Sonata 3

dr Mateusz Wilk

12.02.2013-11.06.2016

NCN

 

Zmienność diety w populacjach bliskowschodnich od neolitu do współczesności: zastosowanie analizy stabilnych izotopów węgla i azotu

Instytut Archeologii/PS-83

2012/06/M/HS3/00272

Harmonia 3

dr hab. Arkadiusz Sołtysiak

11.04.2013-10.04.2016

NCN

 

Wyzwania etnografii twórczej. Wypracowanie naukowego warsztatu "badań w działaniu" uchwytującego peryferyjne aktywności twórcze i łączącego perspektywę intensywnych badań antropologicznych z animacją kultury i projektami z zakresu sztuki współczesnej

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej/Gr-4411

2012/05/D/HS2/03639

Sonata

dr Tomasz Rakowski

8.04.2013-7.04.2016

NCN

 

Geostrategiczne aspekty brytyjsko - amerykańskich stosunków obronnych w latach 1958-1968

Instytut Historyczny/Gr-4663

2013/09/N/HS3/01022

mgr Maciej Stanecki

PRELUDIUM 5

25.03.2014-24.03.2016

NCN

 

Opracowanie kurhanu "rodzinnego" z cmentarzyska w Czerwonym Dworze koło Gołdapi, jako próba wypracowania chronologii skupienia gołdapskiego

Instytut Archeologii/Gr-4651

2013/09/B/HS3/00629

dr Paweł Szymański

OPUS 5

19.03.2014-18.03.2016

NCN

 

Wpływ czynników środowiskowych na dzieje osadnictwa na stanowisku Tell el-Retaba

Instytut Historyczny/Gr-4393

2012/05/B/HS3/03748

Opus

dr hab. Jacek Rzepka

18.03.2013-17.03.2016

NCN

 

Konstrukcja prawna "rzeczowych" umocnień wierzytelności w prawie papirusów

Instytut Archeologii/Gr-4394

2012/05/B/HS3/03819

Opus

prof. dr hab. Jose Luis Alonso-Rodriguez

18.03.2013-17.03.2016

NCN

 

Recepcja Bizancjum w polskim piśmiennictwie o sztuce XIX wieku

Instytut Archeologii/Gr-4410

2012/05/N/HS2/01151

Preludium

mgr Jacek Maj

13.03.2012-12.03.2016

NCN

 

Pogromy. Przemoc kolektywna wobec Żydów na ziemiach polskich w XIX-XX wieku i jej wpływ na relacje polsko-żydowskie. Historia, pamięć, tożsamość

Instytut Historyczny/PH-43

0134/NPRH2/H12/81/2013

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

dr Artur Markowski

5.03.2013-4.03.2016

MNiSW

 

Egea i Lewant na przełomie epoki brązu i żelaza

Instytut Historyczny/PH-44

0129/NPRH2/H12/81/2013

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

dr Łukasz Niesiołowski-Spano

4.03.2013-3.03.2016

MNiSW

 

Społeczne i polityczne uwarunkowania zachowań obywatela w miejscach publicznych Aten okresu klasycznego

Instytut Historyczny/Gr-4357

2012/05/N/HS3/01535

Preludium

mgr Rafał Matuszewski

27.02.2013-26.02.2016

NCN

 

Między konfliktem a koegzystencją. Natal i Zululand w latach 1836-1848

Instytut Historyczny/Gr-4356

2012/05/B/HS3/03814

Opus

dr hab. Michał Leśniewski

26.02.2013-25.02.2016

NCN

 

Późnośredniowieczne żelazne narzędzia rzemieślnicze z obszaru Polski. Archeologiczne studium źródłoznawcze

Instytut Archeologii/Gr-4334

2012/05/N/HS3/01768

Preludium 3

mgr Przemysław Michalik

12.02.2013-11.02.2016

NCN

 

Miasto Rzym za pierwszych królów: próba rekonstrukcji. Tradycja literacka i materiał archeologiczny

Instytut Archeologii/Gr-4581

2013/09/B/HS3/00615

prof. dr hab. Ziółkowski Adam Stanisław 

OPUS 5

06.02.2014-05.02.2016

NCN

 

Oddolne tworzenie kultury. Wielostanowiskowe studium porównawcze

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej/DOC-448

03402/13/FPK/DMP

Obserwatorium kultury MKiDN

dr hab. Sławomir G. Sikora

1.02.2013-31.12.2015

MKiDN

 

Grobowiec faraona Ramzesa VI w Dolinie Królów. Dokumentacja, model komputerowy i baza danych inskrypcji z okresu grecko-rzymskiego

Instytut Archeologii/NP-71

Ex11/2011

Program EXTERIUS/Poza Szlakiem FNP

prof. Adam Łukaszewicz

27.08.2012-31.12.2015

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

 

Tłumaczenie na język angielski książki Jarosława Czubatego "Księstwo Warszawskie (1807-1815)"

Instytut Historyczny/PH-29

0200/NPRH2/H31/81/2012

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

dr hab. Jarosław Czubaty

28.12.2012-27.12.2015

MNiSW

 

Tłumaczenie na niemiecki i publikacja książki Macieja Ptaszyńskiego Narodziny zawodu. Duchowni luterańscy i proces budowania konfesji w Księstwach Pomorskich XVI/XVII w., Warszawa 2011, wydawnictwo naukowe Semper, ss. 506

Instytut Historyczny/PH-24

0183/NPRH2/H31/81/2012

Narodowy Program Rozwoju Humanistyk

dr Maciej Ptaszyński

20.12.2012-19.12.2015

MNiSW

 

Polski portret zbiorowy o wymowie symboliczno-politycznej z kręgu dworu królewskiego II poł. XVII w. źródłem do dziejów kultury i historii dyplomacji-katalog zabytków narodowych na tle analogicznych portretów zachodnioeuropejskich

Instytut Historii Sztuki/Gr-4424

2012/07/N/HS3/00705

Preludium

mgr Maciej Kossowski

17.06.2013-16.12.2015

NCN

 

Rekonstrukcja procesu powstawania środkowoazjatyckich osad typu miejskiego w okresie wczesnomuzułmańskim

Instytut Archeologii/Gr-4120

2011/01/N/HS3/02735

Preludium

mgr Monika Różańska-Kardaś

12.12.2011-11.12.2015

NCN

 

Lokalne wymiary rozwoju. Badania nad nowymi formami działań rozwojowych i samoorganizacji wśród Torgutów z somanu Bułgar w zachodniej Mongolii.

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej/Gr-3275

1804/B/H03/2011/40 ; NN109180440

własny

dr Tomasz Rakowski

27.05.2011-26.11.2015

NCN

 

Społeczne i kulturowe aspekty karmienia dzieci w Warszawie: dyskursy, praktyki, negocjacje

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej/Gr-4520

2012/07/N/HS3/04137

Preludium

mgr Zofia Boni

9.08.2013-8.11.2015

NCN

 

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Instytut Historyczny/PM-180

092/E-343/STYP/7/2012

Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca

dr Konrad Bobiatyński

30.11.2012-31.10.2015

MNiSW

 

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Instytut Archeologii/PM-200

207/E-343/STYP/7/2012

Stypendium dla wybitnego młodego naukowca

dr Grzegorz Ochała

30.11.2012-31.10.2015

MNISW

 

e-Urząd-Biblioteka-Obywatel. Biblioteki jako pośrednicy w dostępie do informacji i usług publicznych

Instytut Informacji naukowej i St. Bibliologicznych/Gr-4220

2011/03/D/HS2/01124

Sonata

dr Mariusz Luterek

9.08.2012-8.10.2015

NCN

 

Religijność rodzin ateńskich w starożytności

Instytut Historyczny/Gr-4246

2012/04/S/HS3/00301

Staże podoktoranckie 1 (FUGA)

mgr Przemysław Siekierka

1.10.2012-30.09.2015

NCN

 

Przekład na język angielski i publikacja książki Antoniego Ziemby: "Iluzja a realizm. Gra z widzem w sztuce holenderskiej 1580-1660"

Instytut Historii Sztuki/PH-32

0188/NPRH2/H31/81/2012

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

dr hab. Andrzej Pieńkos

28.12.2012-27.09.2015

MNiSW

 

Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza na ziemiach polskich

Instytut Historyczny/Gr-4206

2011/03/B/HS3/00366

Opus

dr Piotr Węcowski

13.08.2012-12.08.2015

NCN

 

Lwowski ośrodek edytorstwa źródeł średniowiecznych i wczesnonowożytnych w latach

Instytut Historyczny/Gr-4201

2011/03/N/HS3/00915

Preludium

mgr Maria Dutkowska

9.08.2012- 8.08.2015

NCN

 

Trzy gatunki człowieka w Środkowym i Górnym Paleolicie w Azji Centralnej-perspektywa archeologiczna

Instytut Archeologii/Gr-4203

2011/03/B/HS3/00473

Opus

dr hab. UW Karol Szymczak

9.08.2012-8.08.2015

NCN

 

Kultura religijna wobec zmian społecznych. Studium porównawcze społeczności lokalnych (Polska-Ukraina)

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej/Gr-4204

2011/03/B/HS3/00341

Opus

prof. dr hab. H. Magdalena Zowczak

9.08.2012-8.08.2015

NCN

 

Rzymski dom w greckim mieście Akrai (Sycylia)

Instytut Archeologii/Gr-4195

2011/03/B/HS3/00567

Opus

dr Roksana Chowaniec

6.08.2012-5.08.2015

NCN

 

Zapinki z wczesnego okresu wpływów rzymskich na obszarze kultury Dolikeim-Kovrovo. Studia nad rolą fibul jako wyznacznika chronologiczno-kulturowo-etnicznego

Instytut Archeologii/Gr-4187

2011/03/N/HS3/00925

Preludium

mgr Agata Chilińska-Drapella

2.08.2012-1.08.2015

NCN

 

Pochodzenie, status społeczny i tradycje grzebalne elit prekolumbijskiej kultury Huari na północnym wybrzeżu Peru

Instytut Archeologii/Gr-4180

2011/03/D/HS3/01609

Sonata

dr Miłosz Giersz

27.07.2012-26.07.2015

NCN

 

Cele i mechanizmy działania ateńskiego ostracyzmu

Instytut Historyczny/Gr-4301

2012/05/B/HS3/03755

Opus

dr Piotr Węcowski

22.01.2013-21.07.2015

NCN

 

Obraz pracowni artysty w polskim malarstwie, krytyce artystycznej i literaturze XIX i początku XX wieku

Instytut Historii Sztuki/Gr-4432

2012/07/N/HS2/01691

Preludium 4

mgr Agnieszka Bagińska

27.06.2013-26.06.2015

NCN

 

Macedońskie Porecze w 80 lat po badaniach Józefa Obrębskiego. Antropologiczne studium ciągłości i zmiany

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej/Gr-4019

2011/01/D/HS3/03583

SONATA 1

dr Bożena Karolina Bielenin-Lenczowska

1.12.2011-31.03.2015

NCN

 

Przekład na język angielski i wydanie publikacji "Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczpospolitej XV-XVIII w." [tytuł roboczy:A History of the Gypsies-Roma in the Polish-Lithuanian Commonwealth (15th-18th Century)]"

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej/PH-39

0157/NPRH2/H31/81/2013

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

prof. dr hab. Lech Mróz

1.03.2013-31.03.2015

MNiSW

 

Edycja źródłowa pt. Korespondencja Stanisława Augusta z Katarzyną II (1764-1795)

Wydział Historyczny/Gr-3060

0938/B/H03/2010/38; NN08093838

własny

prof. dr hab. Zofia Zielińska

26.03.2010-25.03.2015

MNiSW

 

Koncepcje modernizacji armii niemieckiej w latach 1921-1939 na przykładzie motoryzacji i mechanizacji wojsk lądowych

Instytut Historyczny/Gr-4662

2013/09/N/HS3/01129

PRELUDIUM 5

mgr Krzysztof Fudalej

24.03.2014 - 23.04.2015

NCN

 

 

Francuski wiek” nowoczesnej krytyki i sztuki. Wizje, rewizje, interpretacje

Instytut Historii Sztuki/Gr-4380

2012/05/B/HS2/03984

OPUS 3

dr Agnieszka Rosales-Rodriguez

7.03.2013-6.03.2015

NCN

 

Przekład na język angielski i publikacja książki Agnieszki Rosales-Rodriguez Śladami dawnych mistrzów. Mit Holandii złotego wieku w dziewiętnastowiecznej kulturze artystycznej

Instytut Historii Sztuki/PH-30

0198/NPRH2/H31/81/2012

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

dr hab. Andrzej Pieńkos

28.12.2012-27.02.2015

MNiSW

 

Przekład na język angielski i publikacja książki Aleksandry Sulikowskiej-Gąski "Spory o ikony na Rusi w XV i XVI w."

Instytut Historii Sztuki/PH-31

0197/NPRH2/H31/81/2012

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

dr hab. Andrzej Pieńkos

28.12.2012-27.02.2015

MNiSW

 

Przekład na język angielski i publikacja książki Andrzeja Pieńkosa "Dom sztuki. Siedziby artystów w nowoczesnej kulturze europejskiej"

Instytut Historii Sztuki/PH-33

0187/NPRH2/H31/81/2012

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

dr hab. Andrzej Pieńkos

28.12.2012-27.02.2015

MNiSW

 

Epigraphic patterns w kulcie świętych w Azji Mniejszej okresu późnego Cesarstwa/wczesnego średniowiecza

Instytut Archeologii/Gr-4311

2012/05/N/HS3/01517

Preludium

mgr Paweł Nowakowski

30.01.2013-29.01.2015

NCN

 

Polska Stanisławowska w świetle raportów francuskich agentów dyplomatycznych. Edycja korespondencji z francuskiego ministerstwa spraw zagranicznych

Instytut Historyczny/PH-1

0047/FNiTP/H11/80/2011

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

dr hab. Piotr Ugniewski

10.01.2012-9.01.2015

MNiSW

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji muzykologicznej wraz z koncertem dedykowanej dziedzictwu Oskara Kolberga

Instytut Muzykologii

DOC-475

00085/FPK/IMiT

Kolberg 2014 - Promesa

dr Marek Nowak

1.01.2014-31.12.2014

IMiT/MKiDN

 

Centrum Studiów Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego w Cusco (Peru)

Instytut Archeologii/SPUB-243

4815/E-343/SPUB/2013/2

SPUB

prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski

28.05.2013-31.12.2014

MNiSW

 

Baza wykopaliskowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w Ptolemais w Libii w 2013

Instytut Archeologii/SPUB-244

4815/E-343/SPUB/2013/1

SPUB

dr hab. Kazimierz Lewartowski

28.05.2013-31.12.2014

MNiSW

 

Baza wykopaliskowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w Palazzolo Acreide, Sycylia, Włochy w 2013 r.

Instytut Archeologii/SPUB-252

4815/E-343/SPUB/2013/3-1

SPUB

dr Roksana Chowaniec

18.12.2013-31.12.2014

MNISW

 

Tożsamość diaspory. Żydzi w Azji Mniejszej okresu cesarstwa

Instytut Historyczny/PH-25

0155/NPRH2/H31/81/2012

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

dr hab. Krystyna Stebnicka

20.12.2012-19.12.2014

MNiSW

 

Tłumaczenie na język angielski i publikacja książki Urszuli Augustyniak, Rzeczypospolita polsko-litewska, (XVI-XVIII wiek). Państwo-społeczeństwo-kultura, wydanej pierwotnie pt. Historia Polski 1572-1795, PWN 2008. Część I.

Instytut Historyczny/PH-26

0196/NPRH2/H31/81/2012

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

prof. dr hab.Urszula Augustyniak

20.12.2012-19.12.2014

MNiSW

 

Novae. Rzymski obóz i późnoantyczne miasto-kontynuacja badań, Fortyfikacje

Instytut Archeologii/Gr-4020

2011/01/B/HS3/02918

Opus

prof. dr hab. Tomasz Sarnowski

1.12.2011-30.11.2014

NCN

 

Rodzina i reprodukcja w kontekście rozwoju genetyki i nowych technologii medycznych. Perspektywa antropologiczna

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej/Gr-4021

2011/01/B/HS3/03126

Opus

dr Magdalena Radkowska-Walkowicz

1.12.2011-30.11.2014

NCN

 

Technologia malarstwa nubijskiego: historia, rodzaje, konserwacja

Instytut Archeologii/Gr-4110

2011/01/D/HS3/06119

Sonata 1

dr Dobrochna Zielińska

1.12.2011-30.11.2014

NCN

 

Badania struktur osadniczych przy rzymskim obozie legionowym w Nova (Mezja Dolna) przy użyciu niedestrukcyjnych metod prospekcji terenowej

Instytut Archeologii/Gr-4111

2011/01/D/HS3/02187

Sonata 1

dr Agnieszka Tomas

1.12.2011-30.11.2014

NCN

 

Język federalizmu w greckich państwach związkowych w starożytności

Instytut Historyczny/Gr-4113

2011/01/B/HS3/02947

Opus

dr hab. Jacek Rzepka

11.12.2011-30.11.2014

NCN

 

Późnorzymski dom w marei i jego mieszkańcy

Instytut Archeologii/Gr-4114

2011/01/B/HS3/02184

Opus

dr Dagmara Wielgosz-Rondolino

1.12.2011-31.05.2017

NCN

 

Nieinwazyjne mapowanie pozostałości miasta antycznego – Ptolemais w Libijskiej Cyrenaice

Wydział Historyczny/Gr-2983

3162/B/H03/2009/37; NN109316237

własny

dr hab. Krzysztof Misiewicz

16.11.2009-15.11.2014

MNiSW

 

Władza królewska i sakrament Eucharystii. Studium z dziejów syntezy religii i polityki w ottońsko-salickiej kulturze politycznej do połowy XI wieku

Instytut Historyczny/Gr-4202

2011/03/N/HS3/00907

Preludium

mgr Paweł Figurski

9.08.2012-8.11.2014

NCN

 

Etnografia odbioru przekazu medialnego a wiedza potoczna

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej/Gr-4205

2011/03/B/HS3/00338

Opus

dr hab. prof. UW Anna Malewska-Szałygin

9.08.2012-8.11.2014

NCN

Opracowanie systemu komputerowego Rzeczywistości Rozszerzonej przeznaczonego do zastosowania w oprogramowaniu edukacyjnym dedykowanym przedmiotom ścisłym (EDUAR)

Instytut Informacji Naukowej i St. Bibliologicznych/DOC-654972

Umowa Konsorcjum do Umowy /IS-1/068/NCBR/2014

prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata

1.11.2013-31.10.2014

NCiBR

 

Stypendium dla wybitnego młodego naukowca

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej/PM-104

281/E-343/STYP/6/2011

Stypendium dla wybitnego młodego naukowca

dr Bożena Karolina Bielenin-Lenczowska

29.11.2011-31.10.2014

MNiSW

 

Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca

Instytut Historyczny/PM-81

9/E-343/STYP/6/2011

Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca

dr Maciej Ptaszyński

17.11.2011-31.10.2014

MNiSW

 

Stypendium dla wybitnego młodego naukowca

Instytut Historyczny/PM-85

10/E-343/STYP/6/2011

Stypendium dla wybitnego młodego naukowca

dr Artur Markowski

21.11.2011-31.10.2014

MNiSW

 

Stypendium dla wybitnego młodego naukowca

Instytut Archeologii/PM-93

282/E-343/STYP/6/2011

Stypendium dla wybitnego młodego naukowca

dr Miłosz Giersz

30.11.2011-31.10.2014

MNISW

 

Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca

Instytut Historyczny/PM-96

75/E-343/STYP/6/2011

Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca

dr Błażej Brzostek

30.11.2011-31.10.2014

MNiSW

 

Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca

Instytut Historyczny/PM-98

76/E-343/STYP/6/2011

Stypendium dla wybitnego młodego naukowca

dr Elżbieta Szabat

30.11.2011-31.10.2014

MNiSW

 

Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca

Instytut Historyczny/PM-99

11/E-343/STYP/6/2011

Stypendium dla wybitnego młodego naukowca

dr Mateusz Wilk

30.11.2011-31.10.2014

MNiSW

 

Przygotowanie, realizacja i ewaluacja projektów rozwojowych i pomocowych w środowiskach wielokulturowych i wieloetnicznych

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej/FID-146

Uchwała z dnia 19.02.2013

FID

dr hab. prof. UW Anna Malewska-Szałygin

1.10.2013-30.09.2014

UW

 

Mortuary Ritual and Society in Parthian Babylonia

Instytut Archeologii/Gr-4545

2013/08/T/HS3/00125

ETIUDA 1

mgr Maciej Antoni Grabowski

1.10.2013-30.09.2014

NCN

 

Przedstawienia strojów prywatnych w sztuce Egipskiej Okresu Późnego (XXV-XXI Dynastia)

Instytut Archeologii/Gr-4552

2013/08/T/HS3/00116

ETIUDA 1

mgr Aleksandra Hallmann-Mikołajczak

1.10.2013-30.09.2014

NCN

 

Papyri Graecae Vratislavienses. Opracowanie dokumentów greckich z kolekcji Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Historyczny/Gr-3051

1894/B/H03/2010/38 ; NN108189438

własny

dr hab. Tomasz Derda

26.03.2010-25.09.2014

MNiSW

 

Opracowanie papirusów greckich i łacińskich z Basr Ibrim z okresu Augusta znalezionych w trakcie wykopalisk brytyjskich w latach 1963-1988

Wydział Historyczny/Gr-2904

1142/B/H03/2009/37 ; NN108114237

własny

dr hab. Adam Łajtar

22.09.2009-22.09.2014

MNiSW

 

Kulturowe i społeczne aspekty konsumpcji i produkcji żywności w społecznościach lokalnych w świetle najnowszych zmian geopolitycznych. Monografia etnograficzna okolic Dąbrowy Białostockiej

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej/Gr-4286

2011/03/NHS3/03799

Preludium

mgr Joanna Mroczkowska

20.09.2012-19.09.2014

NCN

 

Przedmiotowość, czasowość, powszechność, teatralność. Michael Fried i sztuka po modernizmie

Instytut Historii Sztuki/Gr-4276

2011/03/N/HS2/01800

Preludium

mgr Krzysztof Pijarski

17.09.2012-16.09.2014

NCN

 

Architektura Lwowa

Instytut Historii Sztuki/Gr-3271

1573/B/T02/2011/40; NN527157340

własny

dr Jakub Aleksander Lewicki

13.06.2011-12.09.2014

NCN

 

Studium funkcjonowania eremu w grobowcu 1152 w Gurna (Luxor) w świetle danych archeologicznych i tekstowych

Wydział Historyczny/Gr-2901

3183/B/H03/2009/37 ; NN109318337

własny

dr hab. Tomasz Derda

31.08.2009-31.08.2014

MNiSW

 

Polsko-rosyjskie trudności Komunikacyjne na przykładzie polsko-rosyjskich związków małżeńskich i nieformalnych

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej/Gr-3272

1801/B/H03/2011/40 ; NN109180140

promotorski

prof. dr hab. Lech Mróz

13.06.2011-12.08.2014

NCN

 

Ewaluacja i inwentaryzacja prekolumbijskiego dziedzictwa zagrożonego za pomocą technik tradycyjnych i nieinwazyjnych

Instytut Archeologii/PS-72

2012/04/M/HS3/00562

Międzynarodowy projekt niewspółfinansowany

dr Miłosz Giersz

13.08.2012-12.08.2014

NCN

 

Polacy – jeńcy z armii austro-węgierskiej w niewoli 1914-1919

Instytut Historyczny/Gr-4194

2011/03/N/HS3/00901

Preludium

mgr Michał Janik

7.08.2012-6.08.2014

NCN

 

Okruchy wolności: Aktywna podmiotowość kobiet i równość płci w socjalistycznej Polsce i Gruzji

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej/Gr-3269

6731/B/H03/2011/40; NN116673140

własny

dr Magdalena Grabowska

2.08.2011-1.08.2014

NCN

 

Dieta mieszkańców wczesnośredniowiecznego Kalisza w świetle wyników badań izotopów stabilnych węgla i azotu a problem stratyfikacji społecznej

Instytut Archeologii/Gr-4482

2012/07/N/HS3/04126

Preludium

mgr Rafał Fetner

18.07.2013-17.07.2014

NCN

 

Wojciech Tygielski, Włosi w Polsce XVI-XVII wieku. Utracona szansa na modernizację, W-wa 2005. [Italians in Early Modern Poland. Modernity : The opportunity lost?]

Instytut Historyczny/PH-54

0211/NPRH2/H31/81/2013

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

dr hab. Wojciech Tygielski

18.03.2013-17.07.2014

MNiSW

 

Wpływ zmian klimatycznych w późnym plejstocenie na dynamikę populacji leminga obrożnego (Dicrostonyx gulielmi)

Instytut Archeologii/Gr-4118

2011/01/N/NZ8/02050

PRELUDIUM

mgr Mateusz Baca

9.12.2011-8.06.2014

NCN

 

Prace dokumentacyjne i naukowe. Opracowanie elementów architektonicznych z domów w insuli EXXI w Ptolemais, Libia

Wydział Historyczny/Gr-3057

0816/B/H03/2010/38 ; NN109081638

własny

dr Monika Rekowska

17.05.2010-16.05.2014

MNiSW

 

Gruppenreise polnischer Studierender nach Deutschland

Instytut Historii Sztuki/F-407

DAAD

dr Jakub Adamski

28.04.2014-5.05.2014

DAAD

 

Książę Adam Czartoryski - Pamiętniki 1810-1830

Instytut Historyczny/Gr-3267

0956/B/H03/2011/40 ; NN108095640

własny

dr hab. Małgorzata Karpińska

4.05.2011-3.05.2014

NCN

 

Utworzenie i aktualizacja Otwartego Repozytorium Nauk Historycznych "Lectorium"

Instytut Historyczny/SPUB-242

Porozumienie do dec.DIN-1/E-343/SPUB-WBN/2013

SPUB

prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert

26.09.2013-30.04.2014

MNISW

 

Renesansowe uroczystości weselne i antyk. Włoskie malarstwo świeckie z kolekcji Lanckorońskich (Renaissance Wedding and the Antiqua.Italia Secular Painting from the Lanckoroński Collection)

Instytut Archeologii/PH-55

ODW-0274/NPRH2/H31/81/2013

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

prof. dr hab. Jerzy Miziołek

12.04.2013-11.04.2014

MNiSW


 Granty zakończone

 

Gender Equality Through Women’s Agency in State Socialist Poland and Georgia

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

7 Program Ramowy - 256475

PIRG06-GA-2009-256475 GETWA

Międzynarodowy Grant Reintegracyjny. 7 Program Ramowy Unii Europejskiej

prof. dr hab. Lech Mróz

1.08.2010-31.03.2014

European Commission

 

Początki kultu relikwii

Instytut Historyczny/Gr-4033

2011/01/B/HS3/00736

Opus

dr Robert Wiśniewski

19.12.2011-18.03.2014

NCN

 

Wprowadzanie zajęć internetowych w technice e-learningu do toku studiów I stopnia na kierunku archeologia

Instytut Archeologii/FID-118

Porozumienie z dn.4.04.2011 FID

dr Wojciech Wróblewski

15.04.2010-30.01.2014

UW

 

Międzykulturowy przekaz tradycji intelektualnych w średniowieczu i wczesnej nowożytności - ujęcie komparatystyczne

Instytut Historyczny/PH-10

0182/FNiTP/H21/80/2011

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

mgr Adam Izdebski

30.01.2012-29.01.2014

MNiSW

 

The Prosopography of the Greek Sophists and Rhetors in the Roman Empire (I-VII AD)

Instytut Historyczny/PH-11

0201/FNiTP/H31/80/2011

Narodowy Program Rozwoju Humanistyk

dr hab. Paweł Janiszewski

16.01.2012-17.01.2014

MNiSW

 

Granty zakończone w roku 2013


Sutiejsk. Gród pogranicza polsko-ruskiego w XI-XIII w. Studium interdyscyplinarne

Instytut Archeologii/DOC-375

01711/12/FPK/NID

Dziedzictwo kulturowe/Ochrona zabytków archeologicznych

dr hab. Joanna Kalaga

1.01.2012-31.12.2013

MKiDN

 

Inwentaryzacja stanowisk archeologicznych na obszarze Równiny Wołomińskiej oraz Doliny Środkowej Wisły.

Instytut Archeologii/DOC-434

00925/13/FPK/NID

Dziedzictwo kulturowe/Ochrona zabytków archeologicznych

dr Adam Waluś

1.03.2013-31.12.2013

MKiDN

 

Inwentaryzacja stanowisk archeologicznych na obszarze Równiny Wołomińskiej oraz Doliny Środkowej Wisły

Wydział Historyczny/DOC-4340

00925/13/FPK/NID

Ochrona zabytków archeologicznych

dr Adam Waluś

1.03.2013-31.12.2013

MKiDN

 

Jesienny sezon badawczy 2010 Polskiej Misji Skalnej Uniwersytetu Warszawskiego w Dier El-Bahari

Instytut Archeologii/NP-73

Ex10/2010

Program EXTERIUS/Poza Szlakiem

prof. dr hab. Andrzej Niwiński

2.01.2013-31.12.2013

FNP

 

Wiedza lokalna o roœlinach i narracje o naturze na Podolu Wschodnim (Ukraina) – analiza w kontekœcie dyskursów pañstwowych

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej/Gr-4116

2011/01/N/HS3/03332

PRELUDIUM

mgr Iwona Kołodziejska-Degórska

1.12.2011-30.11.2013

NCN

 

Ekologia a osadnictwo w warunkach wysokogórskiego stepu andyjskiego. Analiza rozwoju urbanistyki andyjskiej na stanowisku Maucallacta-Pampacolca w Peru

Instytut Archeologii/PS-64

2011/01/M/HS3/03432

Międzynarodowy projekt niewspółfinansowany

prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski

1.12.2011-30.11.2013

NCN

 

Plastyka kamienna XVI i XVII w. w Rzeczpospolitej wobec tradycji nowożytnej

Wydział Historyczny/Gr-3163

1339/B/H03/2010/39; NN105133939

własny

mgr Michał Wardzyński

18.11.2010-17.11.2013

MNiSW

 

Początki osadnictwa w oazie Serachs w południowym Turkmenistanie we wczesnej epoce żelaza w okresach Yaz I-II/III i próba odtworzenia istniejącej...

Wydział Historyczny/Gr-3162

0934/B/H03/2010/39; N N109 093439

własny

mgr Marcin Wagner

12.11.2010-11.11.2013

MNiSW

 

Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII w. do 1989 r. (na tle porównawczym).

Wydział Historyczny/Gr-3160

2566/B/H03/2010/39 ; N N108 256639

własny

prof. dr hab.Andrzej Szwarc

26.10.2010-25.10.2013

MNiSW

 

Ponadpaństwowe więzi, relacje społeczne i etniczne w kontekście migracji zarobkowej Macedońskich Muzułmanów z Macedonii do Włoch

Wydział Historyczny/Gr-3153

0948/B/H03/2010/39 ; NN109094839

własny

dr Bożena Karolina Bielenin-Lenczowska

25.10.2010-24.10.2013

MNiSW

 

Okres wpływów rzymskich w dorzeczu środkowej Wkry

Wydział Historyczny/Gr-3157

1581/B/H03/2010/39; NN109158139

promotorski

prof. dr hab. Wojciech Nowakowski

25.10.2010-24.10.2013

MNiSW

 

Zróżnicowanie etniczne i wyznaniowe ukraińskiego Budziaku

Wydział Historyczny/Gr-2953

3135/B/H03/2009/37 ; NN109313537

własny

mgr Wojciech Lipiński

22.10.2009-21.10.2013

MNiSW

 

Krajobraz jako źródło tożsamości mieszkańców Mongolii

Wydział Historyczny/Gr-3056

0941/B/H03/2010/38; NN109094138

własny

dr Łukasz Smyrski

19.04.2010-18.10.2013

MNiSW

 

Tłumaczenie na język angielski i publikacja w Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften nagrodzonego dzieła: Przerwana żałoba. Polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady 1944-1950, Warszawa 2009.

Instytut Historyczny/PH-12

0225/FNiTP/H31/80/2011

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

dr Zofia Wóycicka

18.01.2012-17.10.2013

MNiSW

 

Religia we współczesnej Rosji – Kościół Ostatniego Testamentu (Wissarionowcy) jako przykład lokalnego nowego ruchu religijnego

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej/Gr-4034

2011/01/N/HS3/06213

PRELUDIUM

mgr Joanna Urbańczyk

16.12.2011-15.10.2013

NCN

 

Archiwum diapozytywów Instytutu Historii Sztuki UW: kontekst historyczny i ideowy

Instytut Historii Sztuki/Gr-4292

2011/03/N/HS2/06287

Preludium

mgr Magdalena Wróblewska

8.10.2012-7.10.2013

NCN

 

National Minorities at War. Integration, Identity and Combat Motivation among Poles in German and Austro-Hungarian Society, 1914-18

Instytut Historyczny/PIEF-GA-2010-274914

Contract No 274914 POLMIN-1418

7 Program Ramowy, Marie Curie, Marie Curie Actions – Intra-European Fellowships (IEF)

dr hab. Tomasz Kizwalter

1.10.2011-30.09.2013

Komisja Unii Europejskiej

 

Ludwik XVI - Stanisław August. Propagandowe wizerunki równoległe w prasie międzynarodowej

Wydział Historyczny/Gr-3161

0951/B/H03/2010/39

własny

dr hab. Piotr Ugniewski

14.09.2010-13.09.2013

NCN

 

Od imperium do imperium. Analiza stopnia integracji terytorium oazy Serach w struktury państwa Arsakidów i Sasanidów

Wydział Historyczny/Gr-3156

0926/B/H03/2010/39 ; NN109092639

własny

dr hab. Barbara Kaim

13.09.2010-12.09.2013

MNiSW

 

Księga Judyty” w oratoriach włoskich epoki baroku (1621-ok. 1750)

Instytut Muzykologii/Gr-4119

2011/01/B/HS2/04723

Opus

dr Anna Ryszka-Komamicka

6.12.2011-5.09.2013

NCN

 

Badanie założeń osadniczych i obronnych na stanowisku Tell el-Retaba

Wydział Historyczny/Gr-3158

2448/B/H03/2010/39 ; N N109 244839

własne

dr hab. Jacek Rzepka

1.09.2010-23.08.2013

NCN

 

Romskość” a płeć. Wzory kobiecości i męskości u Romów z grup Polska Roma, Lowara i Kiełderasza

Wydział Historyczny/Gr-2951

3166/B/H03/2009/37; NN109316637

promotorski

prof. dr hab. Lech Mróz

19.10.2009-28.07.2013

MNiSW

 

Sejm Żydów litewskich, 1623-1764

Wydział Historyczny/Gr-3054

0937/B/H03/2010/38; NN108050738

własny

dr Anna Michałowska-Mycielska

29.06.2010-28.06.2013

MNiSW

 

Katalog dolnośląskich portali renesansowych

Instytut Historii Sztuki/Gr-4115

2011/01/N/HS2/03017

Preludium

dr Jakub Jagiełło

6.12.2011-5.06.2013

NCN

 

Systemy chronologiczne Nubii chrześcijańskiej: kalendarz liturgiczny i lista królów

Instytut Archeologii/PM-144

0392/IP3/2011/71

IUVENTUS PLUS

dr Grzegorz Ochała

5.04.2012-4.06.2013

MNiSW

 

Qorikancha - kompleksowe studium historyczno - architektoniczne dawnej Świątyni Słońca w stolicy państwa Inków - Cusco (Peru).

Instytut Archeologii/Gr-3276

2281/B/T02/2011/40 ; NN527228140

własny

dr inż. Sławomir Święciochowski

1.06.2011-31.05.2013

NCN

 

Lokalne konteksty korzystania z serwisów społecznościowych. Studium porównawcze.

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej/Gr-4117

2011/01/N/HS3/03188

Preludium

dr Piotr Cichocki

1.12.2011-31.05.2013

NCN

 

Inskrypcje greckie i łacińskie z Aleksandrii: opracowanie polskich odkryć archeologicznych.

Wydział Historyczny/GR-3053

0507/B/H03/2010/38;N N108 050738

własny

prof. dr hab. Adam Łukaszewicz

24.05.2010-23.05.2013

MNiSW

 

Synkretyzm technologiczny a synkretyzm artystyczny. Technika i technologia malarska szkoły cusceńskiej na przykładzie twórczości Diego Quispe Tito

Wydział Historyczny/Gr-3155

1327/B/H03/2010/39 ; NN105132739

własny

mgr Anna Derentowicz-Zakrzewska

12.11.2010-11.05.2013

MNiSW

 

Marszałek wielki litewski Aleksander Hilary Połubiński (1626-1679). Działalność polityczno-wojskowa

Instytut Historyczny/Gr-3273

0779/B/H03/2011/40 ; NN108077940

promotorski

prof. dr hab. Mirosław Nagielski

4.05.2011-3.05.2013

NCN

 

Osadnictwo przedhiszpańskie w dolinie górnej Culebras (północno-centralne Peru)

Instytut Archeologii/Gr-3274

1858/B/H03/2011/40 ; NN109185840

własny

dr Patrycja Prządka-Giersz

4.05.2011-3.05.2013

NCN

 

Europejczycy i Afrykanie w okresie wczesnej ekspansji kolonialnej. Początki kontaktu kulturowego

Wydział Historyczny/Gr-2814

1948/B/H03/2009/36 ; NN108194836

własny

prof. dr hab. Michał Tymowski

29.04.2009-28.04.2013

MNiSW

 

Spartańska rodzina w okresie klasycznym

Wydział Historyczny/GR-3052

0520/B/H03/2010/38; NN108052038

własny

prof. dr hab. Ryszard Kulesza

15.04.2010-14.04.2013

MNiSW

 

Badania nieinwazyjne i wykopaliskowe antycznego miasta Akrai, Sycylia, Włochy

Instytut Archeologii/Gr-3268

1049/B/H03/2011/40; NN109104940

własny

dr Roksana Chowaniec

12.04.2011-11.04.2013

NCN

 

Paryż - Kraków - Wenecja. Europejskie uroczystości dla Henryka Walezego jako króla Polski, 1573 - 1574

Instytut Historii Sztuki/PM-143

0250/IP3/2011/71

IUVENTUS PLUS

mgr Ewa Kociszewska

11.04.2012-10.04.2013

MNiSW

 

Społeczne skutki likwidacji Stoczni Szczecińskiej w perspektywie antropologicznej

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej/F-376

2012-11

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki

1.04.2012-31.03.2013

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

 

Wielkie korporacjonizmy europejskie dwudziestolecia międzywojennego. Rozwój, oddziaływanie i recepcja

Instytut Historyczny/Gr-4085

2011/01/N/HS3/03181

Preludium

mgr Jakub Zapała

21.12.2011-20.03.2013

NCN

 

Extra fines Imperia. Nieznane bazy wojsk rzymskich na Krymie

Wydział Historyczny/Gr-2955

3175/B/H03/2008/37 ; NN109317537

własny

dr Radosław Karasiewicz-Szczypiorski

22.10.2009-31.01.2013

MNiSW

 

Annona militaria i pastus militum. System dostaw śródziemnomorskiego wina i oliwy do legionowych garnizonów w rzymskich prowincjach nad dolnym Dunajem

Instytut Archeologii/Gr-4022

2011/01/B/HS3/02934

Opus

prof. dr hab.Tadeusz Sarnowski

1.12.2011-31.01.2013

NCN


 

Granty zakończone do roku 2012

 

Dziedzictwo narodowe i kulturowe, polskie ślady za granicą

Instytut Informacji Naukowej i St. Bibliologicznych/DOC-395

23/2012

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

dr hab. prof. UW Dariusz Kuźmina

25.06.2012-31.12.2012

Polonijna Biblioteka Cyfrowa

 

Centrum Studiów Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego w Cuscu (Peru) w 2011 r.

Instytut Archeologii/SPUB-229

115/E-343/SPUB/ZS1/081/2011-1

SPUB

prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski

23.08.2011-31.12.2012

 

Centrum Studiów Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego w Cusco (Peru) (OBP) w 2012 r.

Instytut Archeologii/SPUB-234

4815/E-343/SPUB/2012/2

SPUB

prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski

24.05.2012-31.12.2012

MNISW

 

Baza wykopaliskowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w Ptolemais w Libii w 2012

Instytut Archeologii/SPUB-235

4815/E-343/SPUB/2012/1

SPUB

dr hab. Kazimierz Lewartowski

24.05.2012-31.12.2012

MNiSW

 

Baza wykopaliskowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w Palazzolo Acreide, Sycylia, Włochy

Instytut Archeologii/SPUB-237

4815/E-343/SPUB/2012/3

SPUB

dr Roksana Chowaniec

24.05.2012-31.12.2012

MNISW

 

Badania powierzchniowe w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski na terenie woj.mazowieckiego

Instytut Archeologii/DOC-386

00545/12/FPK/NID

Dziedzictwo kulturowe/Ochrona zabytków archeologicznych

dr Adam Waluś

1.03.2012-30.11.2012

MKiDN

 

Kurs intensywny pt. „20th ISSS-20th International Students Summer Seminor”. Program - uczenie się przez całe życie – Erasmus
Wydział Historyczny/ERA IP 20 2011

ERASMUS

13.09.2011-30.11.2012

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

 

Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej

Wydział Historyczny/Gr-3270

1018/B/H03/2011/40; NN108101840

własny

dr hab. Alicja Kulecka

5.05.2011-3.11.2012

 

Społeczne i kulturowe aspekty konstruowania postaw przywódczych u polskich Romów

Wydział Historyczny

Gr-2950

3172/B/H03/2009/37 ; NN109317237

własny

dr Agnieszka Kowarska

19.10.2009-18.10.2012

MNiSW

 

Znaki etnograficznej tożsamości – Jacek Olędzki case study

Wydział Historyczny/Gr-3049

1787/B/H03/2010/38; NN109178738

własny

mgr Krzysztof Braun

15.04.2010-14.10.2012

MNiSW

 

Oświeceniowa koncepcja muzeum na przykładzie donacji Stanisława Kostki Potockiego dla Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Historii Sztuki/Gr-4112

2011/01/N/HS2/04672

Preludium

mgr Jolanta Czerzniewska

6.12.2011-5.10.2012

NCN

 

Biomedicalizing Gender, The Globalization of Sexual Science and the Redefinition of Gender Roles in Poland

Wydział Historyczny/7 Program Ramowy – 252362

PIOF-GA-2009-252362 BIOMEDGEN

Międzynarodowe Stypendium Marie Curie, 7 Program Ramowy Unii Europejskiej

prof. dr hab. H. Magdalena Zowczak

1.08.2010-30.09.2012

Commission des Communautes Europ Rue De La LoI LOT. European Commission Directorate

 

Archeologia Podwodna - rozszerzenie i wzmocnienie oferty edukacyjnej uczelni i potencjału kadr Instytutu Archeologii UW

Wydział Historyczny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Fundusze strukturalne Unii Europejskiej

1.10.2009-30.09.2012

 

Monastycyzm w dobie reformy Kościoła w XI wieku - kryzys i odnowa, jedność i różnorodność

Wydział Historyczny/Gr-3159

0789/B/H03/2010/39; N N108 111737

własny

dr Krzysztof Skwierczyński

29.02.2010-28.09.2012

 

20th ISSS-20th International Students' Summer Academic Education of Information Professionals: New Proffesions-New Voctional Qualifications...

Instytut Informacji Naukowej i St. Bibliologicznych

Umowa ERA_IP_20_2011

Erasmus

prof. dr hab. Dariusz Kużmina

1.09.2011-31.08.2012

Erasmus

 

Teorie antropologiczne wobec życia religijno-społecznego wyznawców prawosławia w społecznościach lokalnych Europy wschodniej i południowo-wschodniej. Zespół Badawczy. Centrum Badań Antropologicznych nad Prawosławiem
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej/Gr-4221

2011/03/D/HS3/01620

Sonata

dr Magdalena Lubańska

13.08.2012-12.08.2015

NCN

 

Paradoksy wizualności. Film i praktykowanie antropologii

Wydział Historyczny/Gr-2890

9001/B/H03/2009/36 ; N N109 223036

habilitacyjny

dr Sławomir Sikora

2.07.2009-1.07.2012

 

Znaleziska monet rzymskich z kręgu zachodniobałtyckiego

Wydział Historyczny/Gr-2964

2982/B/H03/2009/37 ; NN109298237

promotorski

prof. dr hab. Aleksander Bursche

20.10.2009-30.06.2012

MNiSW

 

Wyszukiwanie w dokumentacyjnych systemach informacyjnych w świetle potrzeb środowiska akademickiego

Wydział Historyczny/Gr-2976

0211/B/H03/2009/37;N N103 021137

promotorski

prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata

6.11.2009-30.06.2012

MNISW

 

Przemiany w zwyczajach pogrzebowych w międzyrzeczu środkowego Bugu i Narwi od XI do XV w.

Wydział Historyczny/Gr-3101

9010/B/H03/2010/38 ; NN109635238

promotorski

dr hab. Elżbieta Kowalczyk-Heyman

25.05.2010-30.05.2012

MNiSW

 

Opracowanie spuścizny naukowej Marty Schmiedehelm. Materiały z terenów Polski północno-wschodniej (kultury bogaczewska, przeworska, sudowska, wielbarska oraz grupa olsztyńska)

Wydział Historyczny/Gr-2827

2173/B/H03/2009/36; N N109 217336

własny

dr Paweł Szymański

6.05.2009-5.05.2012

 

Tradycja artystyczna a obrazowanie nauk. Ilustracje do "Fragmentów Fizjonomicznych" J. C. Lavatera

Wydział Historyczny/Gr-3055

0396/B/H03/2010/38; NN105039638

promotorski

dr hab. Andrzej Pieńkos

19.03.2010-7.04.2012

 

Nidzica / Neidenburg : wrastanie w przestrzeń. Krajobraz kulturowy miasta mazurskiego w latach 1945-2008

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej/Gr-2790

2176/B/H03/2008/35

promotorski

prof. dr hab. Lech Mróz

4.11.2008- 29.02.2012

NCN

 

Antropologia stosowana - rozwój specjalności studiów drugiego stopnia - kontynuacja

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej/FID-110

uchwała z dnia 10.01.2011

FID

prof. dr hab. Lech Mróz

14.02.2012-27.02.2012

UW

 

Współpraca naukowa w zakresie archeologii archiwalnej płd. części basenu Bałtyku oraz archeologii dawnych Prus Wschodnich i Zachodnich oraz Pomorza. Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych

Wydział Historyczny/F-335

ZBSA Porozumienie o współpracy, 22.07.2009

prof. dr hab. Wojciech Nowakowski

1.10.2010-1.02.2012

Zentrum fur Baltische und Skandynavische Archaologie w Szlezwiku

 

Cyprian Godebski – modelowa kariera paryskiego rzeźbiarza

Wydział Historyczny/Gr-2952

0542/B/H03/2009/37; NN105054237

własny

Jerzy Pieńkos

19.10.2009-18.01.2012

MNiSW

 

Kościół i wróżbici. Stosunek późnoantycznych chrześcijan do dywinacji

Wydział Historyczny/Gr-2619

2718/B/H03/2008/34 ; N N108 271834

habilitacyjny

dr Robert Wiśniewski

17.04.2008-31.12.2011

MNiSW

 

Filistyni a Herbrajczycy:studium wzajemnych wpływów, trwałości kulturowej oraz relacji międzykulturowych

Wydział Historyczny/Gr-2648

2750/B/H03/2008/34; N N108 275034

własny

dr Łukasz Niesiołowski-Spano

30.04.2008-31.12.2011

MNiSW

 

Polityka rosyjska wobec Rzeczpospolitej w dobie przewrotu przymierzy 1755-1758

Wydział Historyczny/Gr-3059

0957/B/H03/2010/38 ; N108095738

promotorski

prof. dr hab..Zofia Zielińska

26.03.2010-31.12.2011

MNiSW

 

Baza wykopaliskowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w Ptolemais w Libii w 2011

Instytut Archeologii/SPUB-221

115/E-343/SPUB/ZS1/080/2011

SPUB

dr hab. Kazimierz Lewartowski

28.02.2011-31.12.2011

 

Modernizacja Sieci LAN na Wydziale Historycznym w Inst. Bibliotekoznawstwa oraz w Inst. Archeologii

Wydział Historyczny

infrastruktura badawcza

3.03.2011- 31.12.2011

MNiSW

 

Społeczności wiejskie w Bizancjum we wczesnym średniowieczu. Studium porównawcze

Wydział Historyczny/Gr-3058

0929/B/H03/2010/38 ; N N108 135937

promotorski

prof. dr hab.Ewa Wipszycka-Bravo

23.03.2010-24.12.2011

MNISW

 

Inwentaryzacja stanowisk archeologicznych w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski na terenie woj. warmińsko-mazurskiego

Instytut Archeologii/DOC-337

01073/11/FPK/NID

Ochrona zabytków archeologicznych

dr Adam Waluś

1.03.2011-30.11.2011

 

Nieinwazyjne badania archeologiczne przedhiszpańskiego ośrodka ceremonialno-religijnego i nekropoli Castillo de Huarmey na północnym wybrzeżu Peru

Wydział Historyczny/PS-36

579/N-PERU/2009/0

Międzynarodowy projekt niewspółfinansowany

24.11.2009-23.11.2011

MNiSW

 

Od autobiografii do historii - konstruowanie pamięci indywidualnej i zbiorowej Żydów mieszkających na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej

Wydział Historyczny/Gr-2791

2156/B/H03/2008/35 ; N N109 215635

promotorski

prof. dr hab. Lech Mróz

5.11.2008-31.10.2011

MNiSW

 

Ceramiczne instrumenty muzyczne kultury Nasca (Peru). Próba rekonstrukcji procesów projektowania zastosowanych przez wytwórców na podstawie właściwości

Wydział Historyczny/Gr-2787

2178/B/H03/2008/35

własny

prof..dr hab. Ewa Gruszczyńska-Ziółkowska

31.10.2008-30.10.2011

MNiSW

 

Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Radomiu. Początki i podstawy rozwoju

Wydział Historyczny/Gr-3154

2574/B/H03/2010/39 ; NN109257439

promotorski

prof. dr hab..Andrzej Buko

29.09.2010-28.09.2011

MNiSW

 

Drewniane wyposażenie wnętrz kościelnych na Dolnym Śląsku w latach 1560-1670

Wydział Historyczny/Gr-2846

0960/B/H03/2009/36

prof.. dr hab. Juliusz Antoni Chrościcki

15.09.2009-19.09.2011

MNiSW

 

Budowa budynku naukowo-dydaktycznego z biblioteką Instytutu Hist. UW

Wydział Historyczny/5967/IB/115/10

inwestycja budowlana

2.02.2010-31.08.2011

MNiSW

 

Badania archeologiczne przedhiszpańskiego ośrodka ceremonialno-religijnego i nekropoli Castillo de Huarmey na północnym wybrzeżu Peru

Wydział Historyczny/Gr-2900

2970/B/H03/2009/37 ; NN109297037

własny

dr Miłosz Giersz

31.08.2009-30.08.2011

MNiSW

 

Sieć stanowisk ceremonialnych związanych z kultem wulkanu Solimana. Jej rola ideologiczna, gospodarcza i polityczno-administracyjna od czasów przedinkaskich do początków okresu kolonialnego

Wydział Historyczny/PS-43

609/1/N-Peru/09/2010/0

Międzynarodowy projekt niewspółfinansowany

22.03.2010-21.08.2011

MNiSW

 

Wino w Egipcie grecko-rzymskim. Rodzaje win

Wydział Historyczny/Gr-3050

1790/B/H03/2010/38 ; NN109179038

promotorski

prof. dr hab. Tomasz Derda

25.03.2010-31.07.2011

MNiSW

 

International Visegrad Fund

Wydział Historyczny/F- 345

Contract nr 21010042

Visegrad Fund Standard Grant

dr Agnieszka Kościańska

2.05.2010-30.04.2011

Visegrad Fund

 

Środowiskowe, gospodarcze, polityczne i kulturowe aspekty powstania i rozwoju inkaskiego centrum administracyjno-ceremonialnego Maucallacta oraz stanowisk z nim związanych. Drugi etap prac realizowanego w ramach współpracy polsko-peruwiańskiej

Wydział Historyczny/PS – 35

580/N-PERU/2009/0

Międzynarodowy projekt niewspółfinansowany

24.11.2009-24.04.2011

MNiSW

 

Misteria Męki Pańskiej w Polsce. Studium współczesnej kultury religijnej

Wydział Historyczny/Gr-2798

2245/B/H03/2009/36; NN109224536

promotorski

prof. dr hab. H. Magdalena Zowczak

31.03.2009-23.04.2011

MNiSW

 

Wykonanie pełnej, nowoczesnej dokumentacji ruin 3 obiektów archeologicznych w prowincji Chorosan

Wydział Historyczny/NP-50

umowa nr 9/2009

Program EXTERIUS/Poza Szlakiem

8.10.2009-28.02.2011

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

 

Finansowanie utrzymania bazy wykopaliskowej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w Ptolemais w Libii w 2010 r.

Wydział Historyczny/SPUB-216

SPUB

prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski

9.02.2010-31.12.2010

MNiSW

 

Rozbudowa nowoczesnego warsztatu naukowego prac. W-łu Hist.-kompleksowy system digitalizacji, obróbki fotograficznej i montażu oraz nowoczesne metody dokumentacji wyników prac archeologicznych

Wydział Historyczny

infrastruktura badawcza

24.03.2010-31.12.2010

MNiSW

 

Przebudowa i modernizacja sieci komputerowej na Wydz. Hist. w Inst. Arch. i Inst. Hist

Wydział Historyczny

infrastruktura badawcza

4.03.2010-31.12.2010

MNiSW

 

Nowoczesne metody pomiarowe w polskiej archeologii

Wydział Historyczny

infrastruktura badawcza

24.03.2009-31.12.2009

MNiSW

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2017-04-07 12:07:08
Opis ostatniej aktualizacji:Tytuł projektu 4114
Zredagował:
Liczba odsłon strony:67071