UCHWAŁY RADY WYDZIAŁU - Uchwały w sprawie przewodów doktorskich i nadania stopnia doktora

uchwała RW nr 158 w sprawie nadania stopnia dr. Mikołajowi Getce-Kenigowi


uchwała RW nr 159 w sprawie nadania stopnia dr Małgorzacie Łukawskiej


uchwała RW nr 160 - wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Piotra Oknińskiego


uchwały RW nr 161-162 (wyznaczenie recenzentów rozprawy dokt. D. Palecznej i Sz. Lenarczyka))


uchwała RW nr 179 w sprawie nadania stopnia dr. Joannie Mroczkowskiej


uchwała RW nr 180 w sprawie nadania stopnia dr. Szymonowi Modzelewskiemu


uchwała RW nr 181-183 - wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Agacie Wi¶niewskiej, Agacie Deptule, Irinie Koluzaevej


uchwały RW nr 184-185 (wyznaczenie recenzentów rozprawy dokt. P. Chmiela i M. Kowalewskiego)


uchwały RW nr 187-190 (nadanie stopnia dr: M.Kossowski, M.Woińska, K.Seroka, K.Puzon)


uchwała RW nr 191-192 - wszczęcie przewodu doktorskiego ( mgr J. Wegner, B. Kaczyński)


uchwała RW nr 193 zamknięcie przewodu doktorskiego (mgr J. Szewczykiewicz)


uchwały RW nr 194-195 (wyznaczenie recenzentów rozprawy dokt. K.Morawskiego i I. Mościckiej


uchwały RW nr 200-203 (nadanie stopnia dr R. Fetner, D. Paleczna, D. Markowski, P. Okniński)


uchwały nr 204-205 zamkniecie przewodu (A. Gołembnik, P. Figurski)


uchwały nr 206-207 wyzn. recenzentów (M. Małanicz-Przybylska, P. Czerkwiński)


Uchwały nr 208-219 wszczęcie przewodu dokt. (R. Mahler, P. Grosicki, K. Balamosev, Al Sayd Kassem, Ł. Sokołowski, G. Hałasa, J. Brzozowska,P. Figurski, P. Tyszka, M. Starczewski, A. Kamińska, J. Wacowska-Slęzak)


uchwały RW nr 228-231 (nadanie stopnia dr M.Stanecki, K.Babraj, M.Gwiazda, A.Kaczyński)


uchwała RW nr 232-236 wszczęcie przewodu doktorskiego ( mgr M.Włodarska, M.Tabakiernik, L.Rościszewski. A.Saifullayeu, A.Suławka)


uchwały nr 238-240 wyzn. recenzentów (D. Hać, A.Kubiak-Schneider, P.Figurski)


uchwała RW nr 246 wszczęcie przewodu doktorskiego ( mgr P.Sapała)


uchwała nr 247 wyzn. recenzentów (K. Wagner)


uchwała RW nr 250 wszczęcie przewodu (W.Trojan)


uchwały RW nr 251-252 nadanie stopnia dr. (M. Sobczyk, M. Kowalewski)


uchwały RW nr 252-255 wyzn.recenzentów (A.Nowak, E.Ferens, S.Poloczek)


uchwał RW nr 259-260 nadanie stopnia dr. (A. Chilińska-Fruboes, A. Kubiak-Schneider))


uchwała RW nr 261 wyzn.recenzentów (E. Sławińska-Dahlig)


uchwały RW nr 262-267 wszczęcie przewodu doktorskiego ( k. Szmigielska-Piotrkowska, A. Mroczkowska, M.Szada, M.Górzyński, J.Kordel, I.Gavryliuk)


uchwały nr 269-270 nadanie stopnia dr. (K.Morawski, P.Figurski)lewski)


uchwały RW nr 271-272 wyzn.recenzentów (M. Brzozowska, G. Hałasa)


uchwały RW nr 1-5/2017 nadanie stopni doktora (P.Cmiel, D.Hać, Sz. Lenarczyk, M. Małanicz-Przybylska, K.Wagner)


uchwały RW nr 6-7/2017 wszczęcie przwodu dokt.(I.Mrzygłód, A.Rechentiuk-Tyszka)


uchwały RW nr 8-9/2017 wyzn. recenz. (A.Tyszkiewicz, J.Wegner)


uchwały RW nr 12-14 wszczęcie przew.dokt. (J.Burdajewicz, K.Danys-Lasek, T.Kovalets)


uchwały RW nr 46-49/2017 wszczęcie przewodu dokt. (E.Kobylińska,M.Sas, M.Baranowski, M.Kaźmierczak)


uchwała RW nr 50/2017 nadanie stopnia doktora (A.Nowak)

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę
Data ostatniej aktualizacji:2017-05-18 12:20:51
Opis ostatniej aktualizacji:us
Zredagował:Urszula Smolińska Samodzielna Sekcja ds. Ogólnych, tel.:+48 22 55 24 536, +48 22 826 21 30, email:usmolinska@uw.edu.pl
Liczba odsłon strony:22616